Skånemejerier belönar böndernas hållbarhetsarbete

PUBLICERAD: 18 oktober 2023
UPPDATERAD: 19 oktober
Foto: Pressbild

Insatser på gårdsnivå inom djuromsorg, klimat och biologisk mångfald kommer att avspeglas i mjölkböndernas ersättning för mjölken – det är grunden i Skånemejeriers nya hållbarhetsersättning.

Syftet med Skånemejeriers nya hållbarhetsersättning är att skapa ekonomiska incitament för mjölkbönderna att öka gårdens positiva påverkan på djur, klimat och natur och minska den negativa påverkan.

– Mjölkbönderna gör ett gediget arbete för att producera mjölk med så låg klimatpåverkan som möjligt, vilket redan har bidragit till att sänka mjölkens klimatavtryck. Genom den här nya ersättningen vill vi uppmuntra till ännu fler åtgärder, genom att tydligare koppla ersättningen för mjölken till hållbarhetsarbetet. Det ger oss ytterligare förutsättningar för att tillsammans med mjölkbönderna kunna stärka konkurrenskraften för vår sydsvenska mjölk, säger Cecilia von Perglas, vd på Skånemejerier.

Mjölkpriset kommer att justeras så att en del av ersättningen ges enligt ett poängsystem, där poängen är fördelade på ett flertal hållbarhetsåtgärder inom sex huvudområden: Kunskap och kompetens, God djuromsorg, Växtodling och kolinlagring, Resurseffektiv animalieproduktion, Fossilfritt jordbruk och Biologisk mångfald.

Ju fler poäng som mjölkbönderna erhåller, desto högre blir deras ersättning. Vid lanseringen kan upp till drygt fem procent av mjölkpriset genereras genom hållbarhetsersättningen. Det nya poängsystemet för beräkning av hållbarhetsersättningen används för första gången i november månads mjölkavräkning.

”Resurseffektiv animalieproduktion” och ”Växtodling och kolinlagring” är de områden som har störst effekt på klimatpåverkan och ger därför också flest poäng. Det handlar om att utnyttja råvaror och resurser, till exempel mark och foder, på ett så effektivt sätt som möjligt. En stor andel av poängen har dessutom lagts på insatser för att främja biologisk mångfald. Poängmodellen tar hänsyn till olika gårdars förutsättningar – som till exempel läge, storlek och jordmån – för att inte missgynna eller i alltför hög grad gynna en särskild typ av gård.

– Den nya hållbarhetsersättningen är ett nytt steg för Skånemejerier ekonomisk förening i arbetet med klimat- och hållbarhetsfrågor. Lantbrukets klimatomställning är inte gratis, och det är bra att vi nu kan koppla konkreta hållbarhetsinsatser till ekonomiska incitament för våra mjölkföretagare. Flera åtgärder som ger ett minskat klimatavtryck kan också vara positiva för ekonomin på den enskilda gården, eftersom de bidrar till att alla resurser tas tillvara på bästa sätt, säger Mikael Palm, vice ordförande i Skånemejerier ekonomisk förening och deltagare i Skånemejeriers klimatgrupp.

Läs vidare

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado

Framtidsgården Viken ska bana väg för framtidens jordbruk

Lantmännen ska tillsammans med Arla utveckla framtidens mjölkproduktion på Framtidsgården Viken.
kor

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado