Skånemejerier belönar böndernas hållbarhetsarbete

PUBLICERAD: 18 oktober 2023
UPPDATERAD: 19 oktober
Foto: Pressbild

Insatser på gårdsnivå inom djuromsorg, klimat och biologisk mångfald kommer att avspeglas i mjölkböndernas ersättning för mjölken – det är grunden i Skånemejeriers nya hållbarhetsersättning.

Syftet med Skånemejeriers nya hållbarhetsersättning är att skapa ekonomiska incitament för mjölkbönderna att öka gårdens positiva påverkan på djur, klimat och natur och minska den negativa påverkan.

– Mjölkbönderna gör ett gediget arbete för att producera mjölk med så låg klimatpåverkan som möjligt, vilket redan har bidragit till att sänka mjölkens klimatavtryck. Genom den här nya ersättningen vill vi uppmuntra till ännu fler åtgärder, genom att tydligare koppla ersättningen för mjölken till hållbarhetsarbetet. Det ger oss ytterligare förutsättningar för att tillsammans med mjölkbönderna kunna stärka konkurrenskraften för vår sydsvenska mjölk, säger Cecilia von Perglas, vd på Skånemejerier.

Mjölkpriset kommer att justeras så att en del av ersättningen ges enligt ett poängsystem, där poängen är fördelade på ett flertal hållbarhetsåtgärder inom sex huvudområden: Kunskap och kompetens, God djuromsorg, Växtodling och kolinlagring, Resurseffektiv animalieproduktion, Fossilfritt jordbruk och Biologisk mångfald.

Ju fler poäng som mjölkbönderna erhåller, desto högre blir deras ersättning. Vid lanseringen kan upp till drygt fem procent av mjölkpriset genereras genom hållbarhetsersättningen. Det nya poängsystemet för beräkning av hållbarhetsersättningen används för första gången i november månads mjölkavräkning.

”Resurseffektiv animalieproduktion” och ”Växtodling och kolinlagring” är de områden som har störst effekt på klimatpåverkan och ger därför också flest poäng. Det handlar om att utnyttja råvaror och resurser, till exempel mark och foder, på ett så effektivt sätt som möjligt. En stor andel av poängen har dessutom lagts på insatser för att främja biologisk mångfald. Poängmodellen tar hänsyn till olika gårdars förutsättningar – som till exempel läge, storlek och jordmån – för att inte missgynna eller i alltför hög grad gynna en särskild typ av gård.

– Den nya hållbarhetsersättningen är ett nytt steg för Skånemejerier ekonomisk förening i arbetet med klimat- och hållbarhetsfrågor. Lantbrukets klimatomställning är inte gratis, och det är bra att vi nu kan koppla konkreta hållbarhetsinsatser till ekonomiska incitament för våra mjölkföretagare. Flera åtgärder som ger ett minskat klimatavtryck kan också vara positiva för ekonomin på den enskilda gården, eftersom de bidrar till att alla resurser tas tillvara på bästa sätt, säger Mikael Palm, vice ordförande i Skånemejerier ekonomisk förening och deltagare i Skånemejeriers klimatgrupp.

Läs vidare

Ihållande lågpristrend och hårdnande EMV-konkurrens

En stark efterfrågan på lågprisalternativ och EMV är de konsumenttrender som just nu påverkar den svenska livsmedelsproduktionen allra mest.
Carl Eckerdal_kundvagnar_pengar_Livsmedelsforetagen

Stor minskning av tillsatt socker i läsk

Dryckesbranschen har minskat det tillsatta sockret i läsksortimentet med 28 procent på fyra år.
Sveriges_Bryggerier_sockerreduktion_900209858

Atria köper Gooh av Lantmännen Cerealia

Lantmännen Cerealia avyttrar affärsområdet färdigrätter med varumärket Gooh.
Gooh! Vego samligsbild_Print 3500x2623

Ica Sverige storsatsar på svenska tomater

Ica Sverige har inlett ett samarbete med Svenska Odlarlaget för att öka andelen svenskodlade tomater i sina butiker året om.
ICA

Senaste nytt

Ihållande lågpristrend och hårdnande EMV-konkurrens

En stark efterfrågan på lågprisalternativ och EMV är de konsumenttrender som just nu påverkar den svenska livsmedelsproduktionen allra mest.
Carl Eckerdal_kundvagnar_pengar_Livsmedelsforetagen

Stor minskning av tillsatt socker i läsk

Dryckesbranschen har minskat det tillsatta sockret i läsksortimentet med 28 procent på fyra år.
Sveriges_Bryggerier_sockerreduktion_900209858

CandyKing presenterar vårens lösgodisnyheter

CandyKings vårnyheter består av sex nya lösgodisbitar, bland annat Center i en ny modern twist och Salta Diamanter.
CK_Vårnyheter_LU_Liggande

Atria köper Gooh av Lantmännen Cerealia

Lantmännen Cerealia avyttrar affärsområdet färdigrätter med varumärket Gooh.
Gooh! Vego samligsbild_Print 3500x2623