Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

PUBLICERAD: 21 september 2023
UPPDATERAD: 28 september
För att säkra matproduktionen sätter färdplanen mål om ökad biologisk mångfald i odlingslandskapen. Blommande kantzoner är en metod som kan bidra till det. Foto Ola Jennersten/WWF

Samverkansplattformen Hållbar Livsmedelskedja skalar upp arbetet med en gemensam färdplan för 2030: ”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja”.

Initiativet Hållbar Livsmedelskedja startades 2015 och leds av WWF. Intentionen är att öka omställningstakten till en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige till år 2030.

– Syftet med Hållbar Livsmedelskedja är att samla betydande livsmedelsföretag i Sverige för att tillsammans hitta lösningar för en hållbar produktion och konsumtion. Tack vare denna gemensamma färdplan får nu samarbetet ytterligare kraft i att staka ut riktningen för hela branschen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF.

Den nya färdplanen är en gemensam agenda för hela svenska livsmedelsbranschen och går under namnet ”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja”. Varje medlemsföretag ska utifrån sina egna verksamheter omsätta planen i konkreta mål och handlingar.

Färdplanen innehåller målsättningar inom klimat, biologisk mångfald, resurseffektivitet, djurvälfärd och mänskliga rättigheter. Den tydliggör hur företagen, både var och en och tillsammans, ska verkar för att ”växa toppen och lyfta botten”. Det innebär att öka andelen av bättre och mer hållbara livsmedel, samtidigt som de mindre hållbara alternativen ska fasas ut.

– Svenska livsmedelsaktörer vill, och måste, vara en del av lösningen. Att företagen har enats om en gemensam färdplan som tar ett brett grepp om hållbarhetsfrågan är fantastiskt men det betyder inte att vi är färdiga, tvärtom, vi har bara börjat. Livsmedelssystemet hänger ihop och gemensamma kraftansträngningar är nödvändiga och vi välkomnar fler att ansluta sig och stödja arbetet, säger Christina Snöbohm, programsamordnare för Hållbar Livsmedelskedja, WWF.

Färdplanens mål handlar bland annat om att klimatavtrycket ska minskas längs hela värdekedjan för att bidra till Parisavtalets 1,5-gradersmål. Detta ska bland annat ske genom fossilfri energi i egna verksamheter och fossilfria transporter men också genom att minska matproduktionens klimatpåverkan och hjälpa konsumenter att välja mer klimatsmarta livsmedel.

För att gynna den biologiska mångfalden sätts mål om att inga råvaror ska komma från områden som avskogats eller markomvandlats efter år 2020. Medlemmarna ska även öka andelen ekologiska produkter och arbeta för mer naturbetesmarker som bidrar till öppna landskap.

Färdplanen sätter även upp mål om att halvera matsvinnet i egna verksamheter till år 2030. Senast 2025 ska samtliga medlemmar ha ett systematiskt och kvalitetssäkrat arbete för socialt ansvar där risker i värdekedjan identifieras, följs upp och åtgärdas.

De 15 medlemsföretag som har anslutit sig till Hållbar Livsmedelskedja är: Polarbröd, Arla, Axfood, Coop Sverige, Fazer, Findus, HKScan, ICA Sverige, Lantmännen, Löfbergs, Martin & Servera, Menigo, Orkla Foods Sverige, Pågen och Unilever.

Läs mer om färdplanen och dess målområden här

Läs vidare

Shoan Etemadi blir ny vd för Hemköpskedjan

Hemköpskedjans nuvarande vice vd och försäljningschef Shoan Etemadi har rekryterats som vd för Hemköpskedjan.
axfood

Låg kunskap om spillvärme i livsmedelsindustrin

Det finns ett stort kunskapsglapp om energieffektivisering hos hållbarhetschefer inom livsmedelsindustrin, enligt en ny rapport.
Jesper_Wiren01

Marabous nya produktionslinje invigd

Cirka 200 miljoner kronor har investerats i den nya produktionslinjen i Upplands Väsby, som är en av de största för chokladkakor i världen.
2(1)

Svenskarna fikar för fullt, men oroar sig för kaffets framtid

2023 handlade svenskarna kaffe, te och kakao för nära 7 miljarder kronor. Samtidigt oroar sig var fjärde svensk för att det ska bli svårare att få tag på kaffe i framtiden.
fikarapporten 2024

Senaste nytt

Shoan Etemadi blir ny vd för Hemköpskedjan

Hemköpskedjans nuvarande vice vd och försäljningschef Shoan Etemadi har rekryterats som vd för Hemköpskedjan.
axfood

Låg kunskap om spillvärme i livsmedelsindustrin

Det finns ett stort kunskapsglapp om energieffektivisering hos hållbarhetschefer inom livsmedelsindustrin, enligt en ny rapport.
Jesper_Wiren01

Oddlygood lanserar iskaffe i två smaker

Havredrycken Oddlygood Ice Ice Coffee kommer i smakerna Original och Caramel.
IceIce

Marabous nya produktionslinje invigd

Cirka 200 miljoner kronor har investerats i den nya produktionslinjen i Upplands Väsby, som är en av de största för chokladkakor i världen.
2(1)