Minskad spannmålsskörd – men osäker prognos

PUBLICERAD: 16 augusti 2023
UPPDATERAD: 16 augusti
Foto: Lantmännen

Årets spannmålsskörd förväntas bli 15 procent lägre än förra årets skörd och 5 procent lägre än genomsnittsskörden de senaste fem åren. Det visar Jordbruksverkets skördeprognos.

Årets totalskörd av spannmål förväntas bli 4,9 miljoner ton, en minskning med 15 procent jämfört med skörden förra året. Huvudorsakerna till den lägre skörden är torkan under våren och försommaren som har gett lägre avkastning per hektar för främst vårsådda grödor. Höstsådda grödor som redan har hunnit etablera sig klarar torkan i bättre utsträckning men även de har påverkats. Större arealer spannmål än normalt förväntas också ha skördats som ensilage för foder istället för att tröskas som spannmål.

Skörden av höstvete förväntas bli 2,8 miljoner ton, vilket är 6 procent mindre än förra årets skörd. Höstvete förväntas stå för 57 procent av den totala spannmålsskörden.

Vårkorn är den näst största grödan och förväntas få en totalskörd på 1,0 miljoner, vilket är 28 procent mindre än förra årets skörd. För havre förväntas totalskörden minska med 33 procent jämfört med förra året till 0,5 miljoner ton.

Skörden av oljeväxter förväntas minska med 4 procent. Höstraps beräknas svara för 94 procent av den totala oljeväxtskörden.

Jordbruksverkets skördeprognos baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderförhållanden och skördar. De väderförhållanden som rått under våren och sommaren har medfört att det varit svårt att uppskatta skörden med den precision som modellen normalt ger. Modellen har därför justerats så att den tar större hänsyn till de år då väderförhållandena varit mer jämförbara med årets.

Skördeprognosen tar med väderförhållandena till och med den 31 juli. Vädret för augusti och framåt beräknas utifrån genomsnittet för de senaste 30 åren. Regnet i början av augusti har alltså inte kunnat tas med i beräkningarna. Det är också osäkert hur stor påverkan det får på skördevolymen.

Sammantaget bedöms därför osäkerheten i årets prognos vara betydligt större än normalt. Prognosen kan heller inte säga något om hur kvaliteten på årets skörd kommer att bli. Preliminär statistik för bärgade skördar kommer att publiceras 15 november.

Läs mer i statistikrapporten Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2023 här

Läs vidare

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado

Framtidsgården Viken ska bana väg för framtidens jordbruk

Lantmännen ska tillsammans med Arla utveckla framtidens mjölkproduktion på Framtidsgården Viken.
kor

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado