Konsumenterna föredrar pappersbaserade förpackningar

PUBLICERAD: 2 augusti 2023
UPPDATERAD: 2 augusti
Bild: Dreamstime

Den senaste konsumentenkäten Trend Tracker Survey 2023 från Two Sides Europe visar att konsumenter föredrar pappersbaserade förpackningar.

Den senaste konsumentenkäten Trend Tracker Survey 2023 från Two Sides Europe försöker klarlägga konsumenternas föränderliga inställning till tryck, papper, pappersbaserade förpackningar och mjukpappersprodukter. Enkäten vände sig till mer än 10 000 konsumenter i 16 länder över hela världen, från Sydamerika och USA till Sydafrika och Europa, och utgör en bedömning av konsumenternas inställning till och tankar om pappersindustrin och dess produkter.

I takt med att antalet konsumenter som köper varor på nätet fortsätter att öka, växer medvetandet om valet av förpackning och förpackningsmaterialets miljöpåverkan. Resultaten av 2023 års enkät visar att allt fler konsumenter tror att pappersbaserade förpackningar är bättre för miljön än alla andra förpackningsmaterial.

Papper – det prioriterade och hållbara förpackningsvalet

Förpackningen har en extremt viktig betydelse för köpbeslutet eftersom den exponerar avgörande produktinformation och används för att bevara, skydda och öka produktkvaliteten. Förpackningar förekommer i många olika former, och förpackningsindustrin möter hela tiden kraven från konsumenter och värdekedjor med nya innovationer.

Konsumenterna ombads att välja vilket förpackningsmaterial de föredrar baserat på olika miljöfaktorer, utseende och fysiska egenskaper. De olika förpackningsmaterialen var papper/kartong, plast, glas och metall. Enkäten visade att papper/kartong favoriserades för 10 av totalt 15 egenskaper. Papper/kartong placerade sig högst för miljöfaktorer som komposterbara hemma (76 procent), bättre för miljön (55 procent) och enklare att återvinna (49 procent).

Konsumenterna har rätt när de tror att papper är enklare att återvinna. I Europa återvinns 82 procent av pappersförpackningarna, vilket är den högsta återvinningsgraden för alla förpackningsmaterial. Glas har en återvinningsgrad på 76 procent, metall 76 procent och plast endast 38 procent. (Eurostat, 2020)

Om man ser på de olika slags bärkassar som finns anser konsumenterna att papperspåsar är mest lämpade att komposteras (64 procent) och återvinnas (55 procent), och att de är tillverkade av förnybara material (38 procent).

Minska ej återvinningsbara förpackningar – vem är ansvarig?

När konsumenter, företag och regeringar söker nya sätt att minska avfall och skapa en mer hållbar, cirkulär ekonomi har användningen av ej återvinningsbara engångsförpackningar och deras inverkan på miljön hamnat i strålkastarljuset.

Enkäten visade att konsumenterna anser att regeringen måste göra mer för att minska användningen av engångsförpackningar som inte går att återvinna. När konsumenterna ombads gradera vem de anser har det största ansvaret för att minska användningen av ej återvinningsbara förpackningar, svarade 39 procent att regeringen och de lokala myndigheterna bär det största ansvaret. Det är en stor förändring av konsumenternas inställning jämfört med 2021, då 33 procent av dem ansåg att individen (dina personliga val) var mest ansvarig. Med det sagt är det fortfarande 19 procent av konsumenterna som menar att individen har ett ansvar för att minska mängden ej återvinningsbara engångsförpackningar.

Konsumenterna är medvetna om den påverkan som förpackningarna har på vår planet, och de kräver i allt högre grad att regeringar, varumärkesägare och återförsäljare ska göra mer för att säkerställa att förpackningen kan återvinnas i stor skala.

 

Om Two Sides enkät Trend Tracker

I januari 2023 genomfördes en global studie som omfattar 10 250 konsumenter av det internationella forskningsföretaget Toluna på uppdrag av Two Sides.

Nationella enkäter genomfördes i Argentina (400), Brasilien (1 000), Chile (350), Paraguay (200), Sydafrika (500), USA (1 000) samt i Europa Österrike (500), Belgien (600), Danmark (500), Finland (350), Frankrike (1 000), Tyskland (1 000), Italien (1 000), Norge (350), Sverige (500) och Storbritannien (1 000).

Enkäten genomförs vartannat år för att undersöka och förstå konsumenternas preferenser, upplevelser och inställning till tryck, papper och pappersförpackningar.

Two Sides är en icke vinstdriven organisation som på global nivå främjar tryck, papper och pappersförpackningar för deras unika hållbarhet och egenskaper. Two Sides medlemmar omfattar hela värdekedjan för tryck, papper och förpackningar som skogsbruk, massa, papper, förpackningar, tryckfärg och kemikalier, efterbehandling, publicering, tryck, kuvert och distributionsoperatörer.

Love Paper är global kampanj som lyfter fram de hållbara och attraktiva egenskaperna hos tryck, papper och pappersförpackningar. Kampanjen, som drivs av Two Sides, syftar till att berätta alla positiva sidor av tryck, papper och pappersförpackningar för konsumenter i hela världen, från miljöfördelarna till möjligheten att öka det mentala välbefinnandet, lärandet och kreativiteten.

 

Läs vidare

Mindre växthusgaser med plastförpackningar än med alternativen

En ny brittisk rapport visar att de viktigaste alternativen till plastförpackningar "släpper ut mer växthusgaser" i de flesta fall.
co2

Danone utökar märkningen ”ofta bra efter” på varumärket Alpro

Alpro blir det senaste av Danones varumärken med märkningen ”ofta bra efter”, som kommer att finnas på nylanserade Alpro Turkish Style.
picture-press-release

McDonald’s vill stoppa nedskräpningen

2 000 av McDonald’s medarbetare deltog i årets Håll Sverige Rent-dag. Målet är att inga förpackningar från kedjans restauranger ska hamna i naturen.
skrap

Carlsberg ska nå netto noll koldioxidutsläpp till 2040

Carlsberg lanserar ett nytt hållbarhetsprogram med uppdaterade mål och nya fokusområden inom miljöpåverkan, social hållbarhet och bolagsstyrning.
carlsberg-Sveriges-bryggeri-i-Falkenberg

Senaste nytt

Lantmännen först med storskalig fossilfri livsmedelsproduktion

Lantmännen blir först i världen att i år genomföra en fossilfri produktion av livsmedel i stor skala.
Drönarbild över öppna landskap

Han går från Oatly till The Green Dairy

Johan Girdo, operativ chef för Oatly i Europa, Mellanöstern och Afrika, har utsetts till ny vd i The Green Dairy.
Johan_Girdo_0001

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt