SLU satsar på miljösmart odling av matfisk

PUBLICERAD: 26 juni 2023
UPPDATERAD: 22 juni
Professor Anders Kiessling vid fiskodlingen i Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum vid SLU i Uppsala. Foto: Jenny Svennås Gillner

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har fått ett anslag på 23 miljoner kronor för utveckling av uthållig livsmedelsproduktion i form av fiskodling i befintliga kraftverksdammar i Norrlands inland.

Anslaget kommer från Familjen Kamprads stiftelse och ska användas till att undersöka hur röding och öring kan odlas på ett uthålligt vis i kraftverksdammar, utifrån biologiska, ekologiska och ekonomiska perspektiv. Programmet sträcker sig över fem år och är ett samarbete mellan SLU och producentorganisationen Matfiskodlarna.

– Kraftverksdammar har en komplex ekologisk dynamik och lider idag av negativa miljökonsekvenser som exempelvis näringsbrist. Genom att använda kassodlingstekniker kan fiskodlingen bli en viktig och naturlig källa till näringsämnen för det omgivande ekosystemet, säger Anders Kiessling, professor vid institutionen för husdjurens utfordring och vård vid SLU.

Forskarna kommer att undersöka hur fiskens gödsel omsätts i dammen och påverkar vattnet. Med hjälp av vatten- och sedimentprover kommer man att med genteknik analysera mikrofloran i dammen för att förstå hur näringen från fisken tas upp i födokedjan. Tekniken ger också möjlighet att för första gången följa specifika sjukdomsframkallande bakterier. Idag saknas kunskap om dessa bakteriers spridning i naturen och forskningsprogrammet kommer bland annat att studera om det verkligen föreligger någon smittrisk mellan den vilda och den odlade fisken.

Miljöeffekter av olika sorters fiskfoder kommer att studeras i livscykelanalyser. Användning av foder från Östersjön eller lokala kretslopp kommer även att jämföras med importerat foder av soja och fiskmjöl.

– Satsningen ger stora möjligheter att ta fram en hållbar affärsmodell för entreprenörer inom området. Konsumenter blir allt mer medvetna och efterfrågar produkter som är producerade på ett miljövänligt sätt, är nyttiga och dessutom smakar gott. Genom att erbjuda miljövänligt odlad fisk kan producenterna möta denna efterfrågan, säger Anders Kiessling.

Mer information om kunskapsläget kring fiskodling i norr finns här

Läs vidare

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado

Framtidsgården Viken ska bana väg för framtidens jordbruk

Lantmännen ska tillsammans med Arla utveckla framtidens mjölkproduktion på Framtidsgården Viken.
kor

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado