Klimatfond ska minska Pauligs klimatutsläpp

PUBLICERAD: 26 april 2023
UPPDATERAD: 4 maj
Foto: Pressbild

Paulig lanserar en klimatfond för att snabba på minskningen av sina klimatutsläpp. Fonden uppgår till 31 miljoner kronor under 2023 och fokus ligger på projekt som minskar utsläppen i värdekedjorna för vete och kaffe samt logistik och företagets egen verksamhet.

Fonden kommer att användas till projekt som väljs ut årligen och genomförs tillsammans med Pauligs samarbetspartners och leverantörer. Projekten värderas utifrån dess potential att minska klimatpåverkan samt öka innovationsgraden, kostnadseffektiviteten och skalbarhetsmöjligheter. Fonden är främst avsedd för projekt inom värdekedjorna för vete och kaffe. Andra projekt kommer att vara kopplade till utsläppsminskningar i företagets egen verksamhet, som koldioxidneutrala fabriker och övriga samarbeten.

– Vår ambition är att vara en föregångare inom hållbarhet i livsmedelsbranschen och målet är att minska växthusgasutsläppen från vår egen verksamhet med 80 procent, och från värdekedjan med 50 procent, till 2030. Den nya fonden förstärker effekten av och flexibiliteten i våra klimatåtgärder, ökar våra innovationsmöjligheter och påskyndar framsteg mot våra ambitiösa klimatmål, säger Lea Rankinen, hållbarhetsdirektör på Paulig.

Genom att använda ett internt koldioxidpris på 570 kronor per ton har Paulig beräknat det budgetbehov som krävs för att minska sin klimatpåverkan i linje med de uppsatta klimatmålen. Budgeten utgör grunden för den årliga fonden som 2023 uppgår till 31 miljoner kronor.

– Att använda en intern mekanism för koldioxidprissättning som en del av vår finansiella planering hjälper oss att förstå hur koldioxidutsläpp kan påverka vår resultat- och förlustberäkning samt våra investeringsbeslut, säger Juha Vähre, finansdirektör på Paulig.

I dag har tortillas och kaffe den största klimatpåverkan i Pauligs värdekedja.

– Vi vill hjälpa till att minska utsläppen i råvaruproduktionen och främja regenerativa jordbruksmetoder. De flesta av projekten planeras och genomförs tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners. Tillsammans siktar vi på att skapa nya innovationer och på sätt att förbättra vår verksamhet och vårt samarbete, säger Lea Rankinen.

Paulig har sedan tidigare pågående klimatprojekt som skapar mer hållbara odlingsmetoder för vete och kaffe.

Läs vidare

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

Circle K testar ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
DSC_2106HR (4)

Spendrups ska börja återvinna kolsyra

Spendrups investerar 23 miljoner kronor i en anläggning för återvinning av kolsyra.
Bild på kolsyreanläggning till prm 230206

Senaste nytt

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

Circle K testar ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
DSC_2106HR (4)

Spendrups ska börja återvinna kolsyra

Spendrups investerar 23 miljoner kronor i en anläggning för återvinning av kolsyra.
Bild på kolsyreanläggning till prm 230206