Scandi Standard klimatmärker drygt 280 produkter

PUBLICERAD: 22 februari 2023
UPPDATERAD: 24 februari

|

Kycklingproducenten Scandi Standard har beräknat och certifierat koldioxidavtrycket för fler än 280 produkter på alla sina hemmamarknader. Klimatberäkningarna är en del i strategin för att uppnå klimatmålen i linje med Parisavtalet och 1,5 graders-målet.

Scandi Standard har arbetat med den oberoende och specialiserade organisationen the Carbon Trust för att mäta och beräkna koldioxidavtrycket på produktnivå i hela värdekedjan. Totalt har fler än 280 produkter på samtliga hemmamarknader omfattats av beräkningarna. Resultatet har tredjepartscertifierats av the Carbon Trust.

”Beräkningarna, som kommer att uppdateras vartannat år, är en viktig del i Scandi Standards klimatstrategi framåt och målet att reducera vårt koldioxidavtryck i enlighet med 1,5 graders-målet. Det är även ett viktigt och konkret steg i riktningen mot att vara ett långsiktigt hållbart företag”, säger Jonas Tunestål, VD på Scandi Standard.

En klimatmärkning från the Carbon Trust adderas på förpackningen på de produkter som har certifierade klimatberäkningar. I Norge lanserar kycklingproducenten Den Stolte Hane till att börja med klimatmärkningen på sex produkter inom sitt segment för grillat. Övriga marknader inom Scandi Standard kommer att införa klimatmärkningen på sina produkter löpande under året.

”Flera vetenskapliga studier visar på att kyckling har ett lägre koldioxidavtryck per kilo jämfört med andra vanliga proteiner, som nöt- och fläskkött. Det är bra, men det räcker inte och vi måste aktivt arbeta med att minska vårt koldioxidavtryck. Som marknadsledare vill vi hjälpa konsumenter att göra mer medvetna val samtidigt som vi vill öka transparensen och ta ett tydligt ledarskap i branschen i den gröna transformation som pågår. Nu vet vi vårt klimatavtryck på detaljerad nivå och var i värdekedjan vi ska fokusera våra insatser framåt”, säger Ida Ljungkvist, hållbarhetsdirektör på Scandi Standard.

Data för att beräkna klimatpåverkan har samlats in från hela produktionskedjan, från fodertillverkning, uppfödning och produktion, till paketering, transport till butikerna och tillagning av kycklingen hemma hos konsumenterna. Där primärdata inte funnits tillgängliga, har antingen uppskattningar eller sekundärdata använts i linje med internationell standard för koldioxidberäkningar.

”Det finns idag flera metoder för att beräkna klimatavtryck av livsmedel, och vi på Scandi Standard ser positivt på de initiativ som pågår för att skapa standardisering inom området. Som det ser ut nu har vi gjort våra individuella metodval, och därför kommer våra siffror inte alltid att vara jämförbara med andra beräkningar, men vi ser att det är en fördel att ha beräkningar som är baserade på våra egna data, och som kan förklaras för olika intressenter. Vi ser detta som ett första steg – en metod och ett resultat att förfina över tid, allt eftersom metoder och best practice utvecklas”, säger Ida Ljungkvist.

Produktion av foder, framför allt soja, och omvandlingen av foder till kött, står för den största klimatpåverkan enligt beräkningarna. Effekterna från Scandi Standards direkta verksamheter, som slakteri och förädling, samt förpackningar och transporter bidrar endast med några få procent till produkternas totala klimatpåverkan. Scandi Standard arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan kopplad till soja, långsiktigt är målet att minska och ersätta importerad soja med andra lokala proteinkällor.

Merparten av den data som har använts är från 2020. Certifieringen gjordes mellan maj och juli 2022 gäller i två år, vilket innebär att beräkningarna måste förnyas under 2024 (med data från 2023 som grund).

Beräkningarna inkluderar den så kallade LUC-faktorn vilket betyder att klimatpåverkan från markanvändningen ändras till följd av om exempelvis sojaproduktion har använts. Detta är inte fallet med alla liknande beräkningar som görs på marknaden och det har en väsentlig påverkan på resultatet.

De olika livscykelstadierna som är inkluderade i beräkningarna är:
• Odling av grödor till foder, markanvändningsförändring inkluderad (LUC-faktor)
• Foderproduktion
• Uppfödning av föräldrafåglar
• Kläckning
• Uppfödning
• Slakt och bearbetning
• Förpackningar
• Distribution
• Handel och försäljning
• Användning – exempelvis elektriciteten som behövs för att kyla ner kylarna för produktförvaring och för matlagning – och genomsnittligt matavfall + bortskaffande av förpackning

The Carbon Trust är en global klimatkonsultfirma som drivs med målet att påskynda reduceringen av koldioxidanvändning. Mer information finns här

Läs vidare

Äkta vara: "Årets matbluff gör skillnad"

11 av de 21 finalisterna till Årets matbluff har gjort förändringar som gör produkterna mindre bluffiga. Det konstaterar Äkta vara, som delar ut ”priset”.
a3f843dd98e91c42_org

Minskad glasskonsumtion i Sverige 2022

Under 2022 minskade glassätandet i Sverige med 3,4 procent. Glasskonsumtionen är dock fortsatt hög med ca 8 liter per person, visar rapporten Glassåret 2022.
Glassaret-2022

Pressbyrån ska testa återanvändbara koppar

Under våren kommer 20 Pressbyrån-butiker i Skåne att testa återanvändbara koppar i ett pilotprojekt tillsammans med Stora Enso och &Repeat.
PB_Reuse_pressbild_stor_mugg56

"Viktigt att osten är svensk", tycker tre av fem

95% av Sveriges befolkning äter ost och lojaliteten till de svenska ostarna kvarstår, trots att osten nu upplevs som dyrare. Det visar Ostrapporten 2023.
Ostrapporten_2023_Mynewsdesk_1920x1080-kopiera-2

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado