Projekt ska definiera begreppet ”fossilfritt”

PUBLICERAD: 20 februari 2023
UPPDATERAD: 24 februari


Fossilfritt blir ett allt vanligare begrepp på matförpackningar, men vad betyder det egentligen? För att minska risken för att olika aktörer sätter olika definitioner eller gränser för vad som menas med ”fossilfritt” startas nu ett samarbetsprojekt med svenska aktörer inom livsmedel, miljö och lantbruk.

Det saknas idag en gemensam definition av vad fossilfritt innebär inom livsmedelskedjan. Ibland avses själva processledet, till exempel att fabriken är fossilfri, och i andra fall menas att inga fossilfria bränslen har använts under något steg i produktionen. Samtidigt skärps kraven på att olika hållbarhetspåståenden ska kunna motiveras, förklaras och styrkas.

Syftet med projektet är därför att bidra till en praktisk omställning och skapa kommunicerbara mervärden som bidrar till en snabbare uppskalning av en fossilfri livsmedelskedja.

Projektet ska bland annat titta på vilka viktiga avgränsningar som behövs för att fossilfrihet ska betyda samma sak för alla företag. Områden som ska diskuteras i projektet är till exempel hur produktionen av insatsvaror ser ut, vilka transporter som bör ingå och hur man ska se på återvunna förpackningar.

”Det förväntade resultatet av projektet är en gemensam, brett förankrad och accepterad definition av begreppet fossilfritt inom livsmedelskedjan. Till att börja med kommer arbetet att fokusera på några utvalda produktionsgrenar, som spannmål, nötkött, mjölk och öl”, säger Ann-Louise Ingvarson, VD på Sigill Kvalitetssystem.

Projektet ska engagera hela livsmedelskedjan för att säkerställa en bred förankring av arbetet. En arbetsgrupp bestående av Arla, HKScan, Lantmännen, Spendrups och Svenskt Sigill/Sigill Kvalitetssystem kommer under våren att arbeta fram underlag till en rådgivande styrgrupp.

Styrgruppen består av:
• KRAV
• Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
• Livsmedelsföretagen
• Naturskyddsföreningen
• Research Institutes of Sweden, RISE
• Svensk Dagligvaruhandel
• Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Sigill Kvalitetssystem som äger Svenskt Sigill har tidigare tagit initiativ till att skapa en nordisk definition för konceptet regenerativt lantbruk. Det breda samarbetsprojektet med representanter från Sverige, Finland och Norge pågår och resultat kommer att presenteras under våren. Därifrån föddes idén om att det finns fler påståenden inom hållbarhetsområdet där tydligare definitioner kan leda till ökad hållbarhet, större effekter inom miljöområdet och bättre förutsättningar att lyckas i både kommunikation och hållbarhetsarbete.

Läs vidare

Äkta vara: "Årets matbluff gör skillnad"

11 av de 21 finalisterna till Årets matbluff har gjort förändringar som gör produkterna mindre bluffiga. Det konstaterar Äkta vara, som delar ut ”priset”.
a3f843dd98e91c42_org

Minskad glasskonsumtion i Sverige 2022

Under 2022 minskade glassätandet i Sverige med 3,4 procent. Glasskonsumtionen är dock fortsatt hög med ca 8 liter per person, visar rapporten Glassåret 2022.
Glassaret-2022

Pressbyrån ska testa återanvändbara koppar

Under våren kommer 20 Pressbyrån-butiker i Skåne att testa återanvändbara koppar i ett pilotprojekt tillsammans med Stora Enso och &Repeat.
PB_Reuse_pressbild_stor_mugg56

"Viktigt att osten är svensk", tycker tre av fem

95% av Sveriges befolkning äter ost och lojaliteten till de svenska ostarna kvarstår, trots att osten nu upplevs som dyrare. Det visar Ostrapporten 2023.
Ostrapporten_2023_Mynewsdesk_1920x1080-kopiera-2

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado