Investeringar i maskiner drivs av ökad konsumtion av förpackade livsmedel

PUBLICERAD: 13 februari 2023
UPPDATERAD: 24 februari

Bild: Dreamstime|||

Efterfrågan på förpackade livsmedel väntas öka med 4,4 procent i Norden och Baltikum fram till år 2026. Detta enligt en rapport från tyska VDMA i samarbete med interpack.

Den fortsatta ökningen av världens befolkning, den ökande urbaniseringen, den högre sysselsättningsgraden och de stigande inkomsterna driver den globala efterfrågan på förpackade livsmedel. Enligt VDMA, den tyska organisationen för processindustrin för livsmedel och förpackningsmaskiner, förutspår det brittiska marknadsundersökningsföretaget Euromonitor International att den globala försäljningen av förpackade livsmedel kommer att öka med totalt fjorton procent till 932 miljoner ton under perioden 2021 – 2026.

Efterfrågan utvecklas dock olika från region till region. I utvecklingsregioner och länder med lägre konsumtion per capita kommer efterfrågan att öka i en högre takt än genomsnittet. Detta är särskilt fallet i Asien, Mellanöstern och Afrika. Här, men även i Latinamerika och Östeuropa, köper allt fler konsumenter i allt större utsträckning högkvalitativa och hygieniskt producerade och förpackade produkter. På mättade marknader med en redan hög konsumtion av förpackade livsmedel per capita är efterfrågan också stabil på en hög nivå. Konsumenternas medvetenhet och beteende förändras. Konsumenterna är mer uppmärksamma på vad och hur mycket de äter och köper medvetet mindre, även för att behöva slänga mindre.

Länderna i Norden, inklusive de baltiska staterna, står för en procent av den globala konsumtionen av förpackade livsmedel. Inom Europa står dessa länder för fem procent av konsumtionen av förpackade livsmedel. Efterfrågan förväntas öka med totalt 4,4 procent mellan 2021 och 2026 till 11,3 miljoner ton år 2026. Det största försäljningslandet i regionen Nordeuropa och Baltikum är Sverige, med en andel på knappt trettiotvå procent, följt av Finland med en andel på nitton procent, Danmark och Norge med knappt arton procent vardera. Därefter följer de baltiska staterna Litauen, Lettland och Estland med en andel på mellan fem och tre procent.

Den största produktkategorin är mejeriprodukter. Här förväntas försäljningen öka med knappt fyra procent till knappt fem miljoner ton fram till 2026. Den näst största kategorin är bageriprodukter. Här förväntas efterfrågan öka med fyra procent till knappt två miljoner ton år 2026. Bearbetat kött, skaldjur och köttalternativ ligger på tredje plats när det gäller försäljning. Efterfrågan här förväntas öka med totalt sex procent till knappt en miljon ton år 2026.

VDMA förväntar sig att den ökande efterfrågan på förpackade livsmedel i regionen kommer att resultera i ytterligare investeringar i maskiner för bearbetning och packning för att etablera och utöka produktionskapaciteten.

Enligt preliminära uppgifter importerade de nordeuropeiska och baltiska länderna livsmedelsbearbetnings- och förpackningsmaskiner till ett värde av 1 474 miljoner euro, vilket är en ökning med tre procent jämfört med föregående år. Tyskland, Italien och Nederländerna var de tre största leverantörsländerna av maskiner för bearbetning och förpackning av livsmedel. Tyskland stod för en fjärdedel av leveranserna av maskiner och utrustning (370 miljoner euro, en minskning med 1,8 procent). Italien stod för tjugoen procent av leveranserna (312 miljoner euro, en ökning med 3,8 procent) och Nederländerna för tolv procent (176 miljoner euro, en ökning med 10,5 procent).

 

Läs vidare

Weber ökar kontrollen och flexibiliteten

Weber, särskilt känt för sina stycknings- och förpackningslinjer för livsmedel, höjer digitaliseringsnivån och tillför ett antal nyheter till sina förpackningslinjer.
weber_labelx

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Senaste nytt

Ica minskar utsläppen från sina sjötransporter med 80 procent

Ica Sverige har slutit avtal om transport av cirka 1 800 containrar årligen genom Maersks sjötransportlösning ”ECO Delivery Ocean”.
emma lindström

Felix lanserar hybridköttbulle med ärta och nötfärs

I Fellix nya hybridköttbulle har hälften av nötköttet ersatts med ärtprotein.
artikel-felix-notkottbulle-arta-potatis-brunsas-1600x1000

Paulig investerar i Tex Mex- och snacksproduktion i Spanien

Paulig investerar 42 miljoner euro i en ny fabrik för snacksproduktion i Spanien.
paulig

Kött- och Charkuteriföretagen förstärker organisationen

Kött- och Charkuteriföretagen utökar organisationen med en hållbarhetsansvarig och en kommunikationsansvarig.
kött o chark