Hushållens matsvinn fortsätter minska

PUBLICERAD: 6 februari 2023
UPPDATERAD: 24 februari

Foto: Projektet Resvinn

De svenska hushållens matsvinn fortsätter att minska, det visar ny statistik från Naturvårdsverket. Även livsmedelsbutikernas matsvinn minskar. Flera stora satsningar och en allt högre medvetenhet bland konsumenter anses ha bidragit till minskningen.

Det slängs över en miljon ton livsmedelsavfall varje år i Sverige. Det här avfallet delas vanligtvis upp i två delar. En del är oätligt, exempelvis ben, skal och kaffesump. Den andra delen är det som hade kunnat ätas upp, det kallas matsvinn.

De svenska hushållens matsvinn var 15 kilo per person 2021, vilket är en minskning från 17 kilo per person från 2020. Redan då hade det sjunkit från 19 kilo per person 2018. Det innebär en total minskning på cirka 40 000 ton på bara några år.

Förutom detta hälls dessutom 18 kilo mat och dryck ut i vasken, per person och år. De produkter som oftast hälls ut är kaffe, te och mejeriprodukter.

”Det slängs fortfarande för mycket mat i onödan men det är glädjande att den positiva trenden håller i sig och vi kan se att allt fler konsumenter tar till sig vårt budskap. Fler är medvetna om hur viktigt det är att minska sitt matsvinn”, säger Karin Fritz, matsvinnsexpert på Livsmedelsverket.

Matsvinnet står för 8-10 procent av alla utsläpp av växthusgaser i världen, samtidigt som en tredjedel av all mat som produceras inte äts upp. I Sverige står hushållen för den största delen av matsvinnet.

Livsmedelsverket har tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket ett pågående regeringsuppdrag att påverka aktörer i hela kedjan att minska sitt matsvinn. En viktig del är att arbeta för ett förändrat beteende hos konsumenterna, så att matsvinnet minskar.

”Vi har fortfarande en lång väg att gå. Men det är glädjande att hushållen fortsätter att minska sitt matsvinn samtidigt som vi också börjar se effekter i fler delar av livsmedelskedjan”, säger Karin Fritz.

En annan nyhet i den senaste statistiken är att även livsmedelsavfallet från livsmedelsbutikerna har sjunkit mellan 2020 och 2021, samtidigt som försäljningen av varor var oförändrad.

Frukt och grönt är den varugrupp som det slängs mest av i butikerna och utgör totalt en tredjedel. Därefter följer mejeri, bröd och kött och chark i den ordningen.

Läs Naturvårdsverkets rapport här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Kale Foods lanserar Juicy Marbles i Sverige

Kale Foods är distributör för Juicy Marbles växtbaserade produkteri Sverige.
IMG-4737

Axfoundation vinner Livsmedelspriset 2023

Livsmedelspriset 2023 går till Axfoundation som arbetar för ett mer hållbart samhälle.
Axfoundation_Livsmedelspriset_LivsmedelIFokus1024x768

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1