Sealed Air ser strategiskt skifte i förpackningsutvecklingen

PUBLICERAD: 24 januari 2023
UPPDATERAD: 21 februari

Stephanie Poole, Sealed Air.|Sealed Air ser att skin pack-lösningar är ett växande förpackningsalternativ i livsmedelsbranschen. Foto: Pressbild

Livsmedelsbranschens dagligvaruhandlare i Europa har svängt om i synen på hur förpackningar kan bli miljövänligare. Det menar Stephanie Poole, senior affärsutvecklare på Sealed Air. Hon pekar ut fyra områden hon ser har anammats i branschen för att förbättra förpackningens prestanda och för att minska avfall och koldioxidutsläpp.

Dagligvaruhandlare i livsmedelsbranschen tänker annorlunda i dag om förpackningens roll och hur den kan leda till förbättrad hållbarhet. Det säger Sealed Airs Stephanie Poole, senior affärsutvecklare och retail manager för affärsområdet Food Care i nordvästra Europa, i ett pressmeddelande.

I Sealed Airs arbete med en mängd olika livsmedelshandlare i Europa säger de sig se ett strategiskt skifte i hur man närmar sig hållbarhet i förpackningsutvecklingen. Och det handlar inte bara om själva förpackningsmaterialet och dess återvinningsbarhet. Fler aspekter som rör förpackningens prestanda – däribland livsmedelssäkerhet, hållbarhet, produktpresentation och effektivitet i leveranskedjan – blir allt viktigare. Det är också av betydelse för hur företag utvecklar sina hållbarhetsstrategier, något som går hand i hand med att konsumenter ställer allt högre krav på hållbarhet.

Skyddande förpackning

Stephanie Poole påtalar att framsteg som görs inom återvinning och att fler återvinningscentraler blivit tillgängliga uppmuntrar till en ny syn på plastförpackningar och att det finns en större vilja att betrakta plast som ett hållbart val. Dels genom möjligheten att minska beroendet av jungfruliga resurser. Dels när plast kan återvinnas på ett smidigt sätt. Hon säger att detta i sin tur leder till ett större intresse för plastförpackningars skyddande egenskaper och förståelse för hur detta kan öka hållbarheten.

”Livsmedelsförpackningar med hög prestanda kan ge utmärkt motståndskraft och hjälpa till att förhindra eventuella revor och punkteringar under lagring, hantering och distribution för att skydda livsmedel mot externa kontamineringar. Livsmedelsförpackningar utgör också en skyddande barriär mot syre för att skydda arom, smak och produktens övergripande integritet. Båda dessa skyddsnivåer kan bidra till att förbättra hållbarheten genom att minimera matsvinn på grund av förstörelse.”

Sealed Air ser att skin pack-lösningar är ett växande förpackningsalternativ i livsmedelsbranschen. Foto: Pressbild

Förlängd hållbarhetstid

Att förhindra att syre tränger in i förpackningen spelar också en viktig roll för att förlänga livsmedlens hållbarhet, vilket ytterligare minskar svinnet, särskilt vid försäljning av färska livsmedel som kött och andra proteiner. Det kan till exempel göras med en vakuumförpackningsmaskin för så kallade skin pack-förpackningar. Livsmedlet läggs på en bottenbricka och brickan vakuumförsluts och värmeförseglas med en överdragen transparent vakuumfilm. Denna förpackningslösning låser in fräschheten genom att ta bort syre som annars kan leda till att köttets kvalitet, färg och smak snabbt försämras. Detta kan förlänga hållbarheten med upp till 20 dagar, förklarar Stephanie Poole.

Presentationen av förpackningen

Hur produkten presenteras med sin förpackning är en annan synnerligen viktig aspekt, inte minst för varumärkesbyggande. Stephanie Poole framhåller särskilt att i butikgångar med färskvaror så letar butiker efter förpackningar som förhindrar att imma bildas på dem, helt enkelt för att se till att produkterna sticker ut på hyllorna och ser tilltalande ut i kylskåpen. Butiker överväger också förpackningsfilmer med högglans som förbättrar presentationen, liksom tättslutande vakuumförpackningar som minskar den totala förpackningsstorleken. Avfallsmedvetna konsumenter kan bli avskräckta av vad de uppfattar som överdrivna förpackningar, säger hon.

Minska totala förpackningens storlek

Den fjärde punkten som Stephanie Poole lyfter fram är att mindre, tättslutande förpackningar föredras av dagligvaruhandlare  som vill minska koldioxidutsläppen i hela leveranskedjan. Som exempel nämner hon att förpackningar med modifierad atmosfär (MAP) används i stor utsträckning för att förpacka kött i europeiska matbutiker. Även om dessa förpackningar har fördelar när det gäller att bevara färskheten så innehåller förpackningarna mycket tomt utrymme. Men här har återförsäljarna börjat tänka om, enligt Stephanie Poole, som menar att fler byter till skin pack-förpackningar som försiktigt och tätt kan lindas runt varje kontur av köttet. Detta minskar den totala förpackningsstorleken – i vissa fall med upp till 50 procent – vilket gör det möjligt för återförsäljarna att optimera transport- och kylutrymmen och minska koldioxidutsläppen, säger hon.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Shoan Etemadi blir ny vd för Hemköpskedjan

Hemköpskedjans nuvarande vice vd och försäljningschef Shoan Etemadi har rekryterats som vd för Hemköpskedjan.
axfood

Låg kunskap om spillvärme i livsmedelsindustrin

Det finns ett stort kunskapsglapp om energieffektivisering hos hållbarhetschefer inom livsmedelsindustrin, enligt en ny rapport.
Jesper_Wiren01

Oddlygood lanserar iskaffe i två smaker

Havredrycken Oddlygood Ice Ice Coffee kommer i smakerna Original och Caramel.
IceIce

Marabous nya produktionslinje invigd

Cirka 200 miljoner kronor har investerats i den nya produktionslinjen i Upplands Väsby, som är en av de största för chokladkakor i världen.
2(1)