Höjd risk för fågelinfluensa i södra Sverige

PUBLICERAD: 14 november 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Flygande svanar. Foto: Carl Johansson, Jordbruksverket

Jordbruksverket har beslutat om högriskområde i södra Sverige för att skydda svenska fågelbesättningar. Fågelinfluensasituationen är allvarlig i flera länder i Europa och riskerna för utbrott i Sverige ökar med sjunkande temperaturer och ökad förekomst av vilda fågelarter som utgör en reservoar för fågelinfluensaviruset.

Baserat på tidigare utbrott och positiva fall på vilda fåglar har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) identifierat i vilka delar av landet som risken är extra hög för nya utbrott. Utifrån utveckling av fågelinfluensa i Europa och fynd i Sverige gör SVA också kontinuerliga lägesbedömningar och baserat på detta har Jordbruksverket beslutat att upprätta högriskområde i delar av Sverige.

”Vi gör det här för att skydda fjäderfä från smittan. I de områden där risken bedöms som extra hög ska man bland annat hålla sina fjäderfän inomhus. Beslutet träder i kraft onsdagen den 16 november”, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Risken bedöms vara förhöjd i hela landet, men extra hög i:

  • Blekinge län
  • Gotlands län
  • Hallands län
  • Kalmar län
  • Skåne län
  • Stockholms län
  • Södermanlands län
  • Västra Götalands län (dock inte Svenljunga och Tranemo kommuner)
  • Östergötlands län.
  • Del av Jönköpings län (ett område på 20 kilometer närmast Vättern).

Virus förekommer i spillning från infekterade fåglar och vilda fåglar kan leva med högpatogen fågelinfluensa utan att utveckla sjukdom. Virus kan överleva länge i miljön och överlever extra bra under den kalla årstiden.

”I det här läget behöver man som fjäderfäproducent göra allt man kan för skydda sina fåglar från direkt kontakt med vilda fåglar och deras spillning. Man behöver också undvika indirekt kontakt, genom att tvätta och sprita händerna, byta skor och kläder innan man går in till sina fjäderfän och även skydda foder och strö”, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Högriskområde innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap, inklusive hobbyflockar och sällskapsfåglar, ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Säsongen 2020/2021 var mycket tuff med det största antalet fågelinfluensafall på tama fjäderfän någonsin i Sverige. Epidemin, som fortsatte under 2021-2022 med många fall i 36 europeiska länder, är större än epidemin 2020/2021. Risken för att tama fåglar ska drabbas av fågelinfluensa är därför större än tidigare år.

Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.

Mer information finns på följande länkar:

Mer om högriskområde på Jordbruksverkets webbplats
Arbeta förebyggande – minska risken för smitta
Jordbruksverkets information om fågelinfluensa
SVA:s information om fågelinfluensa
Skydda dina fjäderfä mot fågelinfluensa – SVA
Karta – här gäller högriskområde

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado