Axfood presenterar nya förslag för ett mer hållbart mat-Sverige

PUBLICERAD: 27 oktober 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Klas Balkow och Åsa Domeij, Axfood. Foto Gustav Kaiser

I rapporten Mat 2030, Axfoods förslag till en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige, riktas över hundra förslag till näringsliv, politiker och myndigheter för att öka trycket i den gröna omställningen. Att sänka eller slopa momsen på hållbarhetsmärkt mat, införa omställningsstöd för att få ut boskap på bete och att sänka arbetsgivaravgifter för att öka lantbrukets lönsamhet utan negativa miljöeffekter är några av förslagen i rapporten.

Det är sjunde året i rad som Axfood presenterar livsmedelsstrategin Mat 2030. Syftet är att skugga regeringens livsmedelsstrategi och komma med konkreta, genomförbara och hållbara förslag som uppmuntrar till hållbar matkonsumtion, stärker mervärden för svenska livsmedel, lyfter landsbygdsfrågor, förbättrar matproduktionen och satsar på fossilfrihet.

”Vi befinner oss i en omvälvande tid med många samhällsutmaningar som kräver vår uppmärksamhet. Det gör inte att vi kan pausa hållbarhetsfrågorna, snarare behöver takten i den gröna omställningen öka. Det behövs fler, snabbare och modigare politiska beslut som underlättar den gröna omställningen till ett mer hållbart mat-Sverige för både konsumenter och näringsliv”, säger Klas Balkow, Axfoods VD och koncernchef.

Av de 114 förslag som presenteras i Mat 2030 är 14 helt nya. Ett område där Axfood ser att mer behöver göras är jordbruket. En rad nya förslag presenteras som skulle minska såväl fossila som biologiska utsläpp, exempelvis införande av utökat vallstöd, återvinning av kväve och övergång till biobaserat konstkväve som alternativ till fossil gödsel.

”Jordbruket kan bli fossilfritt inom ett fåtal år om bara den politiska viljan finns. Att jordbruket är den enskilt största källan till växthusgasutsläpp beror inte främst på fossil gödsel och diesel. Det är snarare biologiska system i form av lustgas från läckande jordar och metan från boskap som står för merparten av utsläppen. Att förändra kan ta tid, men skulle ge stora utsläppsminskningar och därför är det viktigt att sätta fart redan nu”, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Bland nyheterna i rapporten finns även flera förslag för att bidra till ökad biologisk mångfald, såsom satsningar på blommande kantzoner, långliggande bete på mulljordar och investeringsstöd för att göra om mulljordar till våtmarker.

”Många av våra svenska djur och växter befinner sig i odlingslandskapet. Därför gör satsningar på biologiska mångfald i jordbruket stor skillnad och behöver komma högre upp på dagordningen”, säger Åsa Domeij.

Läs/ladda ned rapporten här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ihållande lågpristrend och hårdnande EMV-konkurrens

En stark efterfrågan på lågprisalternativ och EMV är de konsumenttrender som just nu påverkar den svenska livsmedelsproduktionen allra mest.
Carl Eckerdal_kundvagnar_pengar_Livsmedelsforetagen

Stor minskning av tillsatt socker i läsk

Dryckesbranschen har minskat det tillsatta sockret i läsksortimentet med 28 procent på fyra år.
Sveriges_Bryggerier_sockerreduktion_900209858

CandyKing presenterar vårens lösgodisnyheter

CandyKings vårnyheter består av sex nya lösgodisbitar, bland annat Center i en ny modern twist och Salta Diamanter.
CK_Vårnyheter_LU_Liggande

Atria köper Gooh av Lantmännen Cerealia

Lantmännen Cerealia avyttrar affärsområdet färdigrätter med varumärket Gooh.
Gooh! Vego samligsbild_Print 3500x2623