Färre svenskar följer rekommendation om fisk

PUBLICERAD: 24 oktober 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Allt färre svenskar följer Livsmedelsverkets rekommendation om hur mycket fisk vi bör äta. En rapport från Norges sjömatråd visar att har andelen svenskar som äter sjömat minst två gånger per vecka har minskat från 43 procent 2015 till 33 procent 2021.

Norges sjömatråds rapport ”Sjömat i Sverige 2022” visar bland annat att allt färre svenskar äter sjömat minst två gånger i veckan. Sedan 2015 har andelen minskat med tio procentenheter.

”Det är mycket olyckligt. Vi behöver, inte minst av hälsoskäl, äta mer fisk och skaldjur. Vi har i princip förlorat var tionde person och det är inte alls bra. Vi behöver gemensamt jobba för att fler ska få upp ögonen för de stora fördelarna med sjömat, säger Charlotte Rapp, manager Sverige på Norges sjömatråd.

Enligt Livsmedelsverket bör vi äta fisk två till tre gånger i veckan. Under pandemiåren 2020-2021 ökade de svenska hushållens hemkonsumtion av sjömat med 15 procent. Från 2019 till 2020 gick köpen av lax upp 30 procent till över 20 000 ton. Köp av räkor ökade med 25 procent till över 10 000 ton. Under samma period minskade konsumtionen av sjömat på restauranger med anledning av coronarestriktioner. Under 2022 (januari till juli) har hushållens sjömatskonsumtion backat igen och ökningen från 2020 och 2021 är så gott som utraderad.

Enligt rapporten äter hushållen med de högsta inkomsterna mest sjömat av alla – och mer än någonsin tidigare –19,4 kilo per hushåll och år. Det kan jämföras med att hushåll som tjänar mindre än 200 000 kronor per år bara äter 10,3 kilo.

”Det är förstås glädjande att vissa äter mer. Men att välja sjömat ska inte vara en fråga om ekonomi. I en situation där priser på mat ökar och hushållens ekonomiska marginaler pressas är detta en bekymmersam tendens. Hälsovinsterna är så stora att alla grupper i samhället bör ha möjlighet att följa Livsmedelsverkets rekommendation”, säger Charlotte Rapp.

Rapporten Sjömat i Sverige 2022 kan laddas ner här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Lantmännen först med storskalig fossilfri livsmedelsproduktion

Lantmännen blir först i världen att i år genomföra en fossilfri produktion av livsmedel i stor skala.
Drönarbild över öppna landskap

Han går från Oatly till The Green Dairy

Johan Girdo, operativ chef för Oatly i Europa, Mellanöstern och Afrika, har utsetts till ny vd i The Green Dairy.
Johan_Girdo_0001

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt