Atria omstrukturerar sin produktion i Sverige

PUBLICERAD: 20 oktober 2022
UPPDATERAD: 21 februari

En skissbild över hur Atrias anläggning i Sköllersta kommer att se ut när utbyggnaden och logistikcentret står klara.

Atria flyttar merparten av produktionen i Malmö till sin fabrik i Sköllersta utanför Örebro, där även byggnationen av ett nytt logistikcentrum pågår. Flytten av produktionen beräknas vara klar i augusti 2023. Investeringen uppgår till 300 miljoner kronor och innebär närmare 100 nya jobb till regionen.

Investeringen på 300 miljoner kronor omfattar ett nytt logistikcentrum, renovering av befintliga produktionslokaler samt ny teknik och utrustning.

”Vi kan optimera vår produktion genom att samla en stor del av den i Sköllersta. Vi passar även på att flytta hem lagerverksamhet till det nya logistikcentrum som vi bygger, vilket i sin tur kommer att innebära minskade transporter. Att vi lägger en stor del av vår produktion och logistik i Sköllersta är givetvis mycket positivt för regionen”, säger Eyüp Yilmaz, som är platschef i Sköllersta.

Satsningen i Sköllersta kommer att innebära ett stort rekryteringsbehov och närmare 100 nya arbetstillfällen till regionen.

”Vi har nu ett stort rekryteringsbehov och kommer att behöva anställa närmare 100 nya medarbetare, framför allt till produktionen. Vi planerar också för hur vi kan ta tillvara på den mångåriga kompetens som vår personal i Malmö har, så att de kan lära upp sina kollegor i Sköllersta på linjerna som flyttas”, säger Sandra Ekström, som är HR-chef i Sköllersta.

Genom att samla logistik och produktionsvolymer till Sköllersta och investera i effektivare utrustning kommer Atria att minska sitt klimatavtryck. Målet är att vara koldioxidneutralt till 2035. Atrias beräkning är att omstruktureringen innebär en besparing på ca 35 miljoner kronor per år.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Kale Foods lanserar Juicy Marbles i Sverige

Kale Foods är distributör för Juicy Marbles växtbaserade produkteri Sverige.
IMG-4737

Axfoundation vinner Livsmedelspriset 2023

Livsmedelspriset 2023 går till Axfoundation som arbetar för ett mer hållbart samhälle.
Axfoundation_Livsmedelspriset_LivsmedelIFokus1024x768

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1