Svensk Fågel i nätverk för en hållbar kycklingproduktion

PUBLICERAD: 17 oktober 2022
UPPDATERAD: 21 februari

På bilden från vänster: Maria Donis, VD, Svensk Fågel, Torun Wallgren, forskare SLU, Stefan Gunnarsson, SLU, koordinator för Broilernet samt Anna Silvera, hållbarhetsstrateg, Svensk Fågel. Foto: Hanna Hamina.

Svensk Fågel har ingått partnerskap i ett fyraårigt EU-forskningsprojekt, Broilernet. Syftet med projektet är att förbättra och stärka hållbarhetsarbetet på europeisk nivå när det gäller kycklinguppfödning. Tanken är att Broilernet ska utgöra en plattform för interaktion mellan forskare och näring.

”Vi har en lång erfarenhet att arbeta med hållbarhet och anser det angeläget att dela med oss av den erfarenheten. Sverige ses av många europeiska länder som ett framgångexempel vad gäller djurvälfärd och livsmedelssäkerhet inom kycklinguppfödning. Här behöver vi dela med oss av vår svenska modell med låg antibiotikaanvändning och låga campylobacternivåer i kombination med god djurvälfärd och lågt klimatavtryck. För oss finns också intressant forskning och nya europeiska innovationer att inspireras av, säger Maria Donis, VD på Svensk Fågel

Hon har tillsammans med Svensk Fågels hållbarhetsstrateg Anna Silvera deltagit i Broilernets uppstartsdagar i Nederländerna. Samarbetet ska på sikt resultera i ”bäst praxis på gård” på nationell och internationell nivå. Målet är också att skapa en plattform för utbyte av relevanta kunskaps- och innovationssystem för att tillsammans kunna skapa en ännu bättre kycklinguppfödning i framtiden.

Projektet är tänkt att löpa i fyra år och samarbetspartners är en blandning av deltagare från universitet, branschorganisationer och företag. Det första uppstartsmötet hölls i Nederländerna i slutet av september, där deltagare från 13 länder medverkade med Stefan Gunnarsson, universitetslektor och doktor i veterinärmedicin på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som koordinator.

”Vi har lyckats få ihop ett starkt team med experter i 13 europeiska länder. I samarbete med näringsexperter och forskare kommer ett nätverk för kunskapsutbyte att byggas upp. Nätverket kommer att identifiera angelägna utmaningar inom branschen. Sedan försöker vi hitta möjliga lösningar för att möta dessa utmaningar. Användbarheten av lösningarna kommer att utvärderas och de bästa lösningarna kommer därefter att förmedlas till kycklinguppfödare i EU. Vårt långsiktiga mål är att öka hållbarheten inom sektorn”, säger Stefan Gunnarsson.

Huvudmål för forskningsprojektet Broilernet:

  1. Skapa 12 nationella innovationsnätverk (Broiler Innovations Networks, BINs), som ska bestå av lantbrukare, företag, branschorganisationer, rådgivare, forskare och veterinärer. Dessa nätverk ska främja det nationella samarbetet mellan parterna, möjliggöra utbyte av kunskap och identifiera/skapa innovativa idéer och tillvägagångssätt på gårdsnivå.
  2. Skapa tre expertnätverk (Thematic Expert Networks, TENs) på europeisk nivå, som ska bestå av företag, branschorganisationer, rådgivare, forskare och veterinärer. De tre nätverksområdena är: Klimat/Hållbarhet, Djurvälfärd samt Djurhälsa. TEN-nätverken ska sammanställa idéer och bästa praxis från BIN-nätverken, utvärdera och göra kostnadsberäkningar på dessa samt sprida resultaten inom Europa.
  3. Samarbeta med befintliga EIP-AGRI Operational Groups
  4. Identifiera och utvärdera de mest akuta behoven inom kycklinguppfödning baserat på de tre områdena klimat/hållbarhet, djurvälfärd samt djurhälsa.
  5. Sammanställa och utvärdera genomförbarheten av att lösa de akuta behoven utan att kompromissa med ekonomi eller hållbarhet.
  6. Sprida den kunskap som genereras i projektet.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

43 procent mindre socker i Carlsbergs läsk

75 procent av all läsk som Carlsberg Sverige säljer idag är fri från tillsatt socker.
ZINGO

Han är Ica Sveriges nya marknadschef

Fredrik Kullberg tillträder som marknadschef på Ica Sverige den 1 mars.
Annika SvedbergAnnika Svedberg - Retuschera bort utväxt hår

Fairtrade skärper kraven på avskogningsfritt kaffe

De nya kriterierna för Fairtrade-certifierat kaffe är striktare än EU:s avskogningsförordning.
KAFFE_Costa-Rica_kaffebonor-i-hander_Fotograf-Eyder-Montano_ID-20787-1024x683

CEJN lanserar blåspistol i detekterbar plast

208 Detect blåspistol är den första metall- och röntgendetekterbara blåspistolen i plast på den globala marknaden.
metal-xray-detectable3