Skåne ska bli Sveriges ledande region för växtprotein

PUBLICERAD: 28 september 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Skånes ledande aktörer i livsmedelsnäringen ställer sig bakom handlingsplanen Skånebönan. Nu ska ett stort antal aktiviteter genomföras för att öka odlingen och vidareförädlingen av proteingrödor.

Handlingsplanen Skånebönan har tagits fram gemensamt av företrädare för skånska livsmedels- och lantbruksföretag, universitet och forskningsinstitutioner. Målet är att få fart på den skånska livsmedelsproduktionen av proteingrödor, som ärtor, bönor, linser och lupiner.

Marknaden för växtbaserade proteinprodukter har vuxit med 16 procent per år de senaste tre åren. Merparten av råvarorna importeras, även när det gäller växtbaserade proteinprodukter som framställs i Sverige. Den svenska växtproteinodlingen har visserligen ökat under senare år, men det mesta går till djurfoder.

”Vi är övertygade om att konsumenterna vill handla svenskt även när det rör sig om växtproteiner, men de svenska grödorna räcker inte till. Handlingsplanen syftar bland annat till att skapa trygghet för svenska lantbrukare att våga odla proteingrödor”, säger Lotta Törner, VD för Livsmedelsakademin som har lett arbetet med handlingsplanen.

Handlingsplanen preciserar fyra steg som på sikt ska leda till ökad produktion av skånska proteingrödor och utbyggd vidareförädling.

 • Att garantera beställningar av proteingrödor från industrin och handeln
 • Skapa fler berednings- och förädlingsanläggningar i Sverige
 • Sprida aktuell kunskap så att den skapar nytta
 • Att se till att det blir en nationell fortsättning efter handlingsplan

”Det uppstår en fantastisk handlingskraft när vi går samman från olika delar av samhället. Här arbetar vi tillsammans: lantbruksnäringen, forskningen, företag och myndigheter. Vi är alla helt överens om att Skåne ska bli en ledande region för växtprotein. Mer svenska råvaror gör oss mindre beroende av import, vilket stärker Sveriges krisberedskap”, säger Åsa Lindberg, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Orkla Foods är ett av livsmedelsföretagen som ska säkerställa att jordbruket får beställningar på proteingrödor.

”Orkla Foods Sverige vill hjälpa till att underlätta för jordbruket att kunna satsa på proteingrödor, för att i sin tur möjliggöra utveckling av konsumentprodukter baserade på skånska/svenska ärtor och bönor”, säger Richard Clerselius, utvecklingschef på Orkla Foods Sverige.

Deltagare i arbetet med handlingsplanen Skånebönan:

 • Hushållningssällskapet
 • Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 • Lantmännen
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Lunds Tekniska Högskola (LTH)
 • Orkla Foods Sverige
 • Pernod Ricard/The Absolut Company
 • Region Skåne
 • RISE
 • Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
 • Sweden Food Arena

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

Circle K testar ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
DSC_2106HR (4)

Spendrups ska börja återvinna kolsyra

Spendrups investerar 23 miljoner kronor i en anläggning för återvinning av kolsyra.
Bild på kolsyreanläggning till prm 230206