Systembolaget siktar på halverade utsläpp till år 2030

PUBLICERAD: 2 september 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Systembolagets har antagit nya klimatmål som innebär att utsläppen ska halveras till 2030, såväl i den egna verksamheten som i hela värdekedjan.

De nya vetenskapligt baserade klimatmålen utgår från vad som anses nödvändigt för att nå Parisavtalets målsättning att hålla den globala uppvärmningen till högst 1,5 grad, vilket innebär att utsläppen från hela Systembolagets värdekedja ska halveras till år 2030. Här ingår odling, tillverkning, förpackningar, transporter samt kundens resor till och från butiker. Redan år 2025 ska dessutom utsläppen från den egna driften har minskat med 90 procent jämfört med år 2019. Dessa mål utgör delmål mot år 2045, då Systembolaget ska ha netto noll i klimatpåverkan.

Systembolaget genomför redan idag en rad insatser som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, till exempel genom att minska utsläppen från dryckesförpackningar, transporter av dryck till och från butiker och depåer samt utsläpp från elanvändning och resor. I de nya klimatmålen omfattas bland annat även odling och produktion av dryck, internationella transporter, kundernas transporter samt utsläpp från uppvärmningen av butikerna.

”Jag är stolt över att vi nu har dessa tuffa och nödvändiga klimatmål att leva upp till. De är ambitiösa och för att nå dem ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete med bland annat våra många leverantörer. Hela värdekedjan från odling av råvara till återvinning av förpackning påverkar hur betydande utsläppen blir. Vi bär ett stort ansvar att göra allt vi kan när det gäller att minska klimatutsläppen i hela kedjan”, säger Ann Carlsson Meyer, VD i Systembolaget.

Nästa steg handlar om att få målen godkända enligt det internationella systemet Science Based Target Inititative, vilket är en viktig milstolpe för Systembolagets hållbarhetsstrategi.

Mer information om Science Based Target Inititative finns här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Kale Foods lanserar Juicy Marbles i Sverige

Kale Foods är distributör för Juicy Marbles växtbaserade produkteri Sverige.
IMG-4737

Axfoundation vinner Livsmedelspriset 2023

Livsmedelspriset 2023 går till Axfoundation som arbetar för ett mer hållbart samhälle.
Axfoundation_Livsmedelspriset_LivsmedelIFokus1024x768

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1