Lidl Sverige växer 7 gånger snabbare än branschen

PUBLICERAD: 18 augusti 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Lidl Sverige fortsätter att ta marknadsandelar från de tre dominerande kedjorna. Nettoomsättningen ökade till 14 186 MSEK, en ökning med 937 MSEK jämfört med föregående verksamhetsår.

Det är femte året i rad som Lidl Sverige växer snabbare än övriga branschen. Tillväxten är framförallt driven av fler kunder i de befintliga butikerna. Under året öppnade Lidl en ny butik, i Sundsvall. Parallellt genomfördes ett omfattande upprustningsprogram av befintliga butiker, totalt upprustades cirka 50 procent av butiksbeståndet.

Lidl växte med 7,1 procent under förra verksamhetsåret, medan branschen som helhet växte med 0,9 procent. Resultatet följde plan och förlusten minskade med 13 MSEK till -132 MSEK. Medelantalet anställda ökade till 3 560 (3 409).

”Vi har sett en tydlig trend de senaste åren, att vi tar mark när människor bryter vanor. Vi är välrustade för det ökade intresse som finns för Lidl bland svenska konsumenter, som nu letar alternativ till de etablerade högpriskedjorna. Ett tydligt bevis är hur vår kundklubb överträffat våra förväntningar och som redan under sommaren sprängde drömgränsen 1 miljon användare. Som mindre aktör på den svenska marknaden kan vi vara snabbfotade och anpassa oss till nya trender, beteenden och förutsättningar. Det ger oss en enorm konkurrensfördel i förhållande till oligopolet och ger oss möjlighet att ta ytterligare marknadsandelar”, säger Lidls Sverigechef Johan Augustsson.

I samband med att Lidl släpper sin årsredovisning offentliggörs också bolagets hållbarhetsredovisning. Trots att omsättningen ökade med 7 procent minskade utsläppen från driften av verksamheten (i ton CO2e) med 4 procent jämfört med föregående verksamhetsår.

Ett av livsmedelskedjans fokusområden är minskad plastanvändning i hela produktionskedjan. Lidl satte år 2017 målet att minska plastanvändningen i förpackningarna till egna varumärken med 20 procent till 2025, ett mål som redan i år har uppfyllts genom en minskad plastanvändning med närmare 24 procent. Idag är dessutom över 300 av Lidls produkter Fairtrade-certifierade och Lidl är därmed den livsmedelskedja som har flest antal Fairtrade-certifierade produkter i Sverige.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt

Ulrika Palm blir Cloetta Sveriges nya vd

Cloetta Sveriges nya vd Ulrika Palm kommer närmast från rollen som Division Director Nordics för Midsona Sverige AB.
palm

Mindre salt i bröd och charkprodukter

Saltinnehållet i bröd och charkprodukter som köps i butik har minskat betydligt de senaste åren.
Bröd