Kraftigt förhöjda halter av PFAS i svenska kräftor

PUBLICERAD: 17 augusti 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Svenska kräftor innehåller så höga halter av hälsofarliga PFAS-ämnen att en vuxen bara kan äta tre till sex kräftor per vecka för att klara sig under riktvärdet. Nivåerna är långt över de som finns i importerade kräftor. Det visar Testfaktas kräfttest.

Nyhetsbyrån Testfakta har låtit Eurofins i Lidköping analysera förekomsten av så kallade PFAS-kemikalier i åtta fabrikat av frysta och färska kräftor som säljs i svenska butiker.

Testresultatet visar att de svenska kräftorna har kraftigt förhöjda värden av PFAS. Högst halt har Ullmo från svenska insjöar med 14 062 nanogram (ng) per kilo. Det kan jämföras med 106 ng/kg för Fiskeriets turkiska kräftor och lägsta noteringen, 20 ng/kg för Ullmos egyptiska kräftor.

Testfakta har räknat ut hur många kräftor som en person på 70 kilo kan äta på en vecka utan att nå EFSA:s riktvärde. För de svenska kräftorna blir det 22 till 34 gram kräftkött, vilket motsvarar 3 till 6 kräftor. Motsvarande antal för importerade kräftor varierar från 64 till 1 973 kräftor.

”I praktiken bör man alltså enligt riktvärdet inte äta mer än en handfull svenska kräftor på skivan. Det är ett resultat som manar till eftertanke”, säger Torbjörn Synnerdahl, projektsansvarig på laboratoriet Eurofins.

PFAS kopplas samman med sämre immunförsvar hos barn, leverskador och sköldkörtelrubbningar. De mest kända PFAS-ämnena – PFOS och PFOA – misstänks även vara cancerframkallande.

Åke Bergman, professor emeritus i miljökemi, menar att det krävs ett förbud för tillverkning och användning av alla PFAS på EU och global nivå.

”Stämmer uppgifterna pekar det på att svensk miljö är mer förorenad än de andra miljöerna där det finns vilda kräftor. Vad gäller kräftorna tycker jag att man ska begränsa intaget av kräftor med höga PFAS-halter och samtidigt fråga vad man vet om andra miljöföroreningar i de kräftor man köper”, säger Åke Bergman.

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en grupp kemikalier som finns överallt i vår omgivning, i till exempel stekpannor, skor, regnkläder, brandskum och kosmetika. Totalt finns cirka 5 000 olika PFAS-ämnen, men endast en bråkdel av dem är testade ur ett hälsoperspektiv. PFAS kallas ibland evighetskemikalier eftersom de inte bryts ned i naturen och lagras i kroppen hos djur och människor.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado