BCG: Ett hållbart jordbruk avgörande för att nå klimatmålen

PUBLICERAD: 10 augusti 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Gröna markanvändningstekniker kan minska Nordens växthusgaser med 58 megaton till 2050. Det visar nya siffror som Boston Consulting Group, BCG, har tagit fram.

I dag står jordbruket i Norden för cirka 20 procent av alla växthusgaser. Det handlar till exempel om metangas från betesdjur, gödningsmedel och applicering av djurgödsel samt energi och drivmedel som går åt när jorden brukas.

Enligt en rapport från Boston Consulting Group, BCG, kan jordbruket och biosfärens ekosystem eliminera cirka 58 megaton CO2-ekvivalenter i Norden till 2050 och mer än 100 gånger så mycket över hela världen – om rätt saker görs. Traditionella markanvändningsmetoder behöver omprövas och bytas till exempelvis regenerativt jordbruk, som syftar till att förbättra markens hälsa, begränsa erosion och öka bördigheten. Genom att ställa om till el och biobränslen samt hållbart skogsbruk kan ytterligare koldioxidbesparingar ske.

Den globala marknaden för sådana lösningar beräknas år 2050 uppgå till cirka 1,3 biljoner euro.

”Jordbruket kommer att spela en avgörande roll för att Sverige ska nå sina klimatmål och svenska innovationer kan bli avgörande för den globala jordbruksomställningen”, säger Nanna Gelebo, partner och en av två ledare för BCG:s svenska klimathub.

Hon menar att det finns stora ekonomiska fördelar för företag som leder vägen i detta arbete:

”Det finns en viktig policydebatt att föra på EU-nivå om hur man kan underlätta för jordbrukare att bli mer miljömässigt hållbara. Länder och företag som väljer att gå ännu längre än netto noll bör till exempel kompenseras därefter.”

Tre åtgärder som dramatiskt kan hjälpa Norden att nå nollutsläpp och skapa nya affärsmöjligheter är enligt BCG att:

• Utnyttja boskapsgödsel som råvara för biogasinstallationer.
• Förbättra den naturliga miljön och biologiska mångfalden genom beskogning, hållbart skogsbruk och våtmarksodling av torvfält.
• Förenkla och göra det mer lönsamt för lantbrukare att använda regenerativa och cirkulära jordbruksmetoder.

Läs hela rapporten här:

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado