Pågen premierar en hållbar spannmålsodling

PUBLICERAD: 1 juli 2022
UPPDATERAD: 21 februari


För att kunna bidra till att svensk odling blir än mer hållbar inför Pågen, via sin kvarn Lilla Harrie Valskvarn, nya hållbarhetskriterier som ger odlarna bättre betalt och premierar en hållbar utveckling. Utgångspunkten är att lyfta nivån på den konventionella svenska spannmålsodlingen för att verkligen uppnå resultat.

Inför årets spannmålsodling har Pågen, utöver sina grundkrav, infört en tydlig kategorisering med hållbarhetskriterier som ska vara uppfyllda för att premier ska utbetalas.

”På LHV ställer vi redan idag i många fall högre krav än vad lagstiftningen kräver. Ett antal grundkriterier, så kallade ”Sunda Krav”, ska nämligen vara uppfyllda av alla som levererar till LHV. Nu spetsar vi detta ytterligare då vi tillsammans med våra 200 odlare vill skapa en förflyttning mot en än mer hållbar odling”, berättar Jörgen Hansson, råvaruchef på Lilla Harrie Valskvarn.

Kriterierna som fylls i vid odlarnas årliga årsdeklaration till LHV är satta med utgångspunkt från WWF:s och Hållbar Livsmedelskedjas hållbarhetsparametrar för en hållbar livsmedelsproduktion.

  • Första premienivån, ”Hållbar odling”, handlar primärt om åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och har fokus på ekosystemet. Det är relativt små men bra insatser där odlaren med relativt enkla åtgärder bidrar med en stor hållbarhetseffekt.
  • Den andra och högsta premienivån, ”Hållbar odling plus”, syftar till att premiera åtgärder som syftar såväl till biodiversitet, optimerad användning av växtnäring och växtskydd, som ökad kolinlagring och minskade koldioxidutsläpp.

”I Sverige har vi även världens mest hållbara odlingskrav, men vi behöver göra mer för att vi ska ha en både miljömässig och klimattålig svensk odling som bevarar den biologiska mångfalden”, säger Berith Apelgren, information- och hållbarhetschef på Pågen.

Trots att Sverige har ett bra klimat för att kunna odla bland annat spannmål på ett hållbart sätt, behöver mer göras för att vi ska ha en både miljömässig och klimattålig svensk odling som bevarar den biologiska mångfalden, menar Berith Apelgren, information- och hållbarhetschef på Pågen:

”Genom att tillsammans med våra odlare sträva efter att höja nivån än mer på den konventionella odlingen, känner vi att vi på riktigt kan göra skillnad. Målet är ju att vi bidrar till ett hållbart och livskraftigt svenskt jordbruk.”

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado