Mindre frukt och grönsaker i matkassen när priserna ökar

PUBLICERAD: 30 juni 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Många konsumenter säger att de köper mindre frukt och grönsaker på grund av de ökade livsmedelspriserna. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket nyligen gjort. I första hand är det låginkomsttagare som uppger att de slutat köpa eller minskat sina inköp av frukt och grönt, men resultaten visar att alla grupper påverkas när maten blir dyrare.

Under våren har livsmedelspriserna ökat och nästan alla matvaror berörs. I en webbenkät som besvarats av drygt 1000 personer har Livsmedelsverket frågat konsumenter om de ökade priserna påverkat deras köpbeteende, till exempel om de oftare tittar efter extrapriser, köper andra märken, väljer mat efter säsong eller om de köper mindre eller mer av vissa varor.

I undersökningen uppger många konsumenter att de ökade priserna har påverkat deras beteende, bland annat genom att de i större utsträckning väljer bort eller köper mindre av vissa produkter.

Drygt en fjärdedel av dem som svarat på enkäten säger att de köper mindre färsk frukt, grönsaker och kött som en följd av högre priser. Låginkomsttagare påverkas mest av prisökningarna.  I den gruppen uppger många att de har slutat köpa eller minskat sina inköp av frukt och grönt, även om vissa också köper mer. Höginkomsttagare uppger i större utsträckning att de varken köper mer eller mindre frukt och grönt än tidigare.

”Att så pass många med lägre inkomster säger att de köper mindre frukt och grönsaker är oroande ur ett folkhälsoperspektiv. Vi behöver fortsätta att följa utvecklingen när det gäller hur ökade priser påverkar möjligheten för de med små ekonomiska marginaler att äta bra”, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.

Det går även att se en förändring när det gäller hur mycket godis man köper. Det är också något som konsumenterna, särskilt låginkomsttagare, svarar att de väljer bort.

Över 50 procent av dem som svarat på enkäten har börjat köpa mer eller mycket mer mat till extrapris och tittar mer på jämförelsepriser. De uppger också att de oftare väljer lågprismärken, köper produkter efter säsong och planerar sina inköp i större utsträckning än tidigare.

Många verkar ha blivit mer medvetna om hur viktigt det är att ta hand om maten och inte slänga något i onödan. Till exempel uppger nära 40 procent att de oftare eller mycket oftare använder sina sinnen och tittar, luktar, smakar innan de slänger mat, samt att de tar hand om rester mer än tidigare.

”Samtidigt som de högre livsmedelspriserna kan påverka möjligheten för hushåll med låga inkomster att köpa nyttig mat, kan utvecklingen alltså vara positiv för miljön”, säger Åsa Brugård Konde.

Fakta om undersökningen

  • Undersökningen genomfördes 20-30 maj 2022 av Origo Group.
  • Den genomfördes med hjälp av en webbpanel med 1005 respondenter fördelade efter ålder (18-84 år) och kön enligt befolkningsstrukturen i Sverige.
  • Respondenterna var även spridda geografiskt och utifrån olika inkomst i hushållen.
  • Målet med undersökningen var att få kunskap om hur de förändrade livsmedelspriserna påverkar konsumenternas köpbeteende.

Läs hela rapporten här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Kale Foods lanserar Juicy Marbles i Sverige

Kale Foods är distributör för Juicy Marbles växtbaserade produkteri Sverige.
IMG-4737

Axfoundation vinner Livsmedelspriset 2023

Livsmedelspriset 2023 går till Axfoundation som arbetar för ett mer hållbart samhälle.
Axfoundation_Livsmedelspriset_LivsmedelIFokus1024x768

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1