Krav lanserar visionära målbilder med tidsatta mål

PUBLICERAD: 7 juni 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Produktion av livsmedel orsakar upp till 30 procent av de globala växthusgasutsläppen och bidrar till en stor del av hotet mot den biologiska mångfalden. För att driva på utvecklingen mot en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion, har Krav tagit fram fyra visionära målbilder.

Kravs målbilder sammanfaller med områden där Krav har tuffare regler utöver EU:s regler för ekologisk produktion: klimat, biologisk mångfald, djurvälfärd och bättre arbetsvillkor. Målbilderna utgår från Kravs allmänna vision: att all produktion av mat är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

”För att bidra till ökad biologisk mångfald och dessutom öka vår självförsörjningsförmåga vill vi att det odlas fler Krav-certifierade proteingrödor i Sverige. Även det foder som ges till idisslare behöver i högre grad dels bestå av grovfoder, dels vara proteinfoder som är odlat i Sverige. Här visar Krav-lantbrukare framfötterna idag och kan leda vägen för lantbruket i stort”, säger Cecilia Lenbäck, tf VD på Krav.

”För att nå en mer hållbar livsmedelsproduktion behöver alla som ser behovet av mer hållbar mat hjälpas åt. Vi hoppas också att målbilderna kan bli utgångspunkt för samarbete, forskning och politiska insatser för att nå resultat.”

Kravs visionära målbilder:

  1. Klimat: Livsmedelsproduktionen ger hållbart producerade livsmedel utan att bidra till den globala uppvärmningen.
  2. Biologisk mångfald: Den biologiska mångfalden i lantbruket ökar. Den gynnas på gården såväl som i den omgivande miljön, både ovan och i jorden.
  3. Djurvälfärd: Samtliga djurslag får utlopp för sina naturliga beteenden och behov genom hela livet, och lantbrukets raser är sunda och robusta.
  4. Bättre arbetsvillkor: Mänskliga rättigheter och bra arbetsvillkor gäller för alla som arbetar i hela livsmedelskedjan.

Kravs visionära målbilder och tidsatta mål kan laddas ner här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ica minskar utsläppen från sina sjötransporter med 80 procent

Ica Sverige har slutit avtal om transport av cirka 1 800 containrar årligen genom Maersks sjötransportlösning ”ECO Delivery Ocean”.
emma lindström

Felix lanserar hybridköttbulle med ärta och nötfärs

I Fellix nya hybridköttbulle har hälften av nötköttet ersatts med ärtprotein.
artikel-felix-notkottbulle-arta-potatis-brunsas-1600x1000

Paulig investerar i Tex Mex- och snacksproduktion i Spanien

Paulig investerar 42 miljoner euro i en ny fabrik för snacksproduktion i Spanien.
paulig

Kött- och Charkuteriföretagen förstärker organisationen

Kött- och Charkuteriföretagen utökar organisationen med en hållbarhetsansvarig och en kommunikationsansvarig.
kött o chark