Arla laddar upp fordonsflottan med ytterligare en ellastbil

PUBLICERAD: 5 april 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Förra året togs Arlas första ellastbil i drift i Göteborg. Nu har fordonsflottan utökats med ännu en helt eldriven lastbil i Stockholm, som ett led i ambitionen att bidra till minskade utsläpp och en tystare innerstad.

Från och med början av april kommer vissa butiker i Stockholms innerstad att få mejeriprodukter från Arlas mejeri i Kallhäll levererade med en eldriven distributionslastbil. Utrullningen av den nya ellastbilen är ett led i Arlas ambition att bidra till bättre luftkvalitet och tystare transporter i tätbebyggda områden.

”Hållbarhetsresan inom logistik får inte stanna vid fossilfria transporter, vi vill fortsätta leda vägen genom att bidra till tystare och tryggare livsmedelsleveranser i innerstaden, där förbättrad luftkvalitet och minskat buller är minst lika viktigt som att dra ner på klimatutsläppen”, säger Malin Leander, logistikdirektör på Arla Sverige.

Sedan 2005 har Arla sänkt CO2-utsläppen från transporter med 75 procent. Företagets egna tunga transporter i Sverige har varit fossilfria sedan 2018 och framåt kommer Arla att fortsätta investera i eldrivna, tysta och helt avgasfria transporter i tätbebyggda områden. Mjölktransporter på landsbygden mellan gård och mejeri kommer fortsatt att köras med biogaslastbilar. Genom att omvandla gödsel från gårdarna till biogas sluts kretsloppet.

Den nya ellastbilen har ett batteri på 300 kw och beräknas kunna köra 15 mil på en laddning. Med stöd från Klimatklivet, som delfinansieras av Naturvårdsverket, har Arla investerat i en snabbladdare på 90 kw/h på mejeriet i Kallhäll. Genom att ladda ellastbilen en extra timme under dagen kan den köras i två skift varje dag. Snabbladdaren har två kontakter, vilket innebär att den är redo att ladda ytterligare en ellastbil framöver.

”Elektrifieringen av leveranser innebär en fantastisk förbättring av både bullernivå och luftkvalitet. Det är också avgörande för omställningen till ett grönare samhälle. Att Arla nu visar vägen med sin första ellastbil ute på vägarna i Stockholm är ett viktigt steg mot en utsläppsfri innerstad”, säger Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr, som deltog i premiärturen med ellastbilen i Stockholm.

Helena Markstedt, näringspolitiskt ansvarig på Arla Sverige, vill se mer investeringar i elnäten i Stockholm:

”För att öka takten med målet att få Stockholms transporter fossilfria måste politiken och näringslivet samverka. Vi skulle vilja se mer investeringar i elnäten för att klara en utbyggd laddinfrastruktur och att offentliga upphandlare ställer grundkrav på fossilfritt bränsle och premierar investeringar i eldrivna transporter.”

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Livsmedelsindustrins viktigaste frågor inför EU-valet

Livsmedelsföretagen har tagit fram ett valmanifest med branschens fem viktigaste frågor inför EU-valet den 9 juni.
Livsmedelsforetagen_EU-val_Valmanifest_Livsmedelsproduktion_2024

Lantmännen fortsätter investera i spannmålsexporten

Lantmännen har investerat cirka 100 miljoner kronor i hamnanläggningen för spannmålsexport på Djurön utanför Norrköping.
djurön

Ny databas visar vilka livsmedel som kommunerna köper

Jordbruksverket har samlat in statistik över kommunernas livsmedelsinköp i SILO-databasen.
elever_buffe_fotoMATtanken

Marine Stewardship Council har en ny Sverigechef

Den 1 april tog Carl Dahlman Olofsson över som Sverigechef för Marine Stewardship Council, MSC.
carl-dahlman