PFAS kan förbjudas i livsmedelsförpackningar

PUBLICERAD: 24 mars 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till förbud mot högfluorerade ämnen i material och produkter som är framställda av papper och kartong och som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

De gemensamma EU-reglerna medger i dag användning av högfluorerade ämnen, så kallade PFAS-ämnen, i kontaktmaterial, som bland annat omfattar livsmedelsförpackningar. I dagsläget saknas kunskap om hur flertalet PFAS-ämnen påverkar människor och miljö. För vissa av dessa ämnen finns dock tillräcklig information för att kunna fastställa att de har skadliga effekter på hälsa och miljö. I en riskbedömning från 2020 konstaterade Efsa att delar av den europeiska befolkningen får i sig för mycket PFAS-ämnen.

Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön kommer att innebära gradvisa begränsningar i användningen av vissa kontaktmaterial av plast. Det kan skapa en ökad efterfrågan på kontaktmaterial framställda av papper och kartong som är behandlade med PFAS för ökad förmåga att hålla vätska och tåla feta livsmedel. Om livsmedelsförpackningar av engångsplast byts till sådana förpackningar kan det leda till att konsumenterna får i sig mer PFAS-ämnen via livsmedel.

Därför har regeringen beslutat att Livsmedelsverket ska ta fram ett förslag till nationellt förbud mot PFAS-ämnen i kontaktmaterial som är framställda av papper och kartong.

”Jag är glad över att regeringen har fattat detta beslut. Det här handlar om förpackningar som många människor i vårt land kan tänkas komma i kontakt med och som kan ha potentiellt negativa effekter på folkhälsan. Genom uppdraget vill regeringen stärka skyddet för folkhälsan”, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Läs vidare

Mindre växthusgaser med plastförpackningar än med alternativen

En ny brittisk rapport visar att de viktigaste alternativen till plastförpackningar "släpper ut mer växthusgaser" i de flesta fall.
co2

Konsumenterna föredrar pappersbaserade förpackningar

Den senaste konsumentenkäten Trend Tracker Survey 2023 från Two Sides Europe visar att konsumenter föredrar pappersbaserade förpackningar.
låda på transportx

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Senaste nytt

Ica minskar utsläppen från sina sjötransporter med 80 procent

Ica Sverige har slutit avtal om transport av cirka 1 800 containrar årligen genom Maersks sjötransportlösning ”ECO Delivery Ocean”.
emma lindström

Felix lanserar hybridköttbulle med ärta och nötfärs

I Fellix nya hybridköttbulle har hälften av nötköttet ersatts med ärtprotein.
artikel-felix-notkottbulle-arta-potatis-brunsas-1600x1000

Paulig investerar i Tex Mex- och snacksproduktion i Spanien

Paulig investerar 42 miljoner euro i en ny fabrik för snacksproduktion i Spanien.
paulig

Kött- och Charkuteriföretagen förstärker organisationen

Kött- och Charkuteriföretagen utökar organisationen med en hållbarhetsansvarig och en kommunikationsansvarig.
kött o chark