Nytt branschgemensamt grepp om ekomarknaden

PUBLICERAD: 25 februari 2022
UPPDATERAD: 21 februari


I ”Ekologiska årsrapporten 2021” analyseras försäljnings- och inköpssiffror för dagligvaruhandeln, Systembolaget, den offentliga sektorn, de privata restaurangerna och, för första gången, även försäljningen från gård direkt till konsument. När helheten för 2021 läggs ihop så var 8,9 procent av den svenska livsmedelsmarknaden ekologisk.

Under 2021 såldes ekologiska livsmedel för 34,2 miljarder kronor, en marginell nedgång på 0,5 procent eller 160 miljoner kronor jämfört med 2020. Bakom totalsiffran döljer sig förskjutningar mellan olika marknadskanaler och mellan kategorier av ekologiska livsmedel.

Försäljningen av ekologiska livsmedel har under 2021 förskjutits från dagligvaruhandeln tillbaka till offentlig sektor och privata restauranger. Gårdsförsäljningen ökar, men utgör än så länge bara mellan en och två procent av den totala försäljningen.

Drycker med och utan alkohol är den enda kategorin som ökar i försäljning och ekoandel under 2021 är. Frukt och grönt tappar något och ekologiska mejeriprodukter fortsätter en flerårig trend nedåt.

Några av de positiva trenderna på ekomarknaden är att försäljningen av ekologisk mat från gård direkt till konsument ökar, att Systembolagets ekologiska försäljning når nya höjder och att andelen ekologiskt i offentlig sektor ligger kvar på en mycket hög nivå.

I handeln däremot, där över 60 procent av försäljningsvärdet för ekologiska livsmedel finns, minskar andelen ekologiskt för andra året i rad. Under 2021 sjönk handelns försäljning av ekologiskt med 1,1 miljard, en nedgång med 5,4 procent jämfört med 2020. En möjlig förklaring till nedgången är att utbudet av ekologiska produkter över tid har minskat, en annan att handeln har haft färre kampanjer och informerat mindre om ekologiskt de senaste åren.

Trenden för försäljningen av ekologiska livsmedel i svensk handel går i motsatt riktning mot den i övriga Europa. I till exempel Tyskland, som är världens näst största ekomarknad efter USA, ökade försäljningen av ekologisk mat med 22 procent under 2020

Den ekologiskt brukade arealen i Sverige minskade för första gången på många år under 2020. Preliminära siffror för 2021 och en prognos för 2022 och 2023 visar att nedgången kommer att fortsätta. Även i detta avseende skiljer sig Sverige från omvärlden, där en ökande andel av jordbruksmarken odlas ekologiskt.

Inom dagligvaruhandeln är Coop fortfarande den kedja som har störst andel ekologiskt av sin egen försäljning och det gäller samtliga kategorier. Axfood har tagit över andraplatsen från Ica, därefter kommer Bergendahls och Lidl.

Ekologiska årsrapporten 2021 är ett nytt samarbete mellan Ekologiska Lantbrukarna, Organic Sweden och Ekomatcentrum, med LRF, Livsmedelsföretagen och Krav i en referensgrupp. Rapporten bygger på försäljningsstatistik från både Nielsen och GfK, samt enkätundersökningar bland företag och konsumenter genomförda av bland annat Kantar Sifo och Ipsos. Rapportens analyser och slutsatser är framtagna av Niclas Åkesson, journalist, och marknadsanalytiker Lars Jonasson.

Rapporten i sin helhet finansieras i en uppbyggnadsfas av Jordbruksverket inom ramen för Åtgärdsplanen för ekologisk produktion och konsumtion, en del av den svenska livsmedelsstrategin.

”Det är viktigt för företag i hela livsmedelskedjan att vi har en samlad bild av hur ekomarknaden utvecklas i olika kategorier och noga analyserar vad som driver utvecklingen. Förhoppningen är att detta ska leda till ökad kunskap och skapa grund för nya initiativ, produkt- och affärsutveckling och satsningar på ekologisk mat och dryck”, säger Charlotte Bladh André, VD på Organic Sweden.

Några nyckeltal ur rapporten om ekomarknaden 2021:

  • Andelen ekologiskt av försäljningsvärdet för livsmedel i Sverige var 8,9 procent. Det såldes ekologiska livsmedel för sammanlagt 34,2 miljarder. Jämfört med 2020 är det en minskning med 0,5 procent.
  • Försäljningen i dagligvaruhandeln minskar trots att konsumenter anger att de värderar djurvälfärd och frihet från kemiska bekämpningsmedel högt.
  • På Systembolaget ökade försäljningen av ekologiska drycker med 400 miljoner kronor.
  • I offentlig sektor ökade inköpen av ekologiskt med cirka 330 miljoner kronor.
  • I privat restaurangsektor ökade inköpen av ekologiskt med cirka 200 miljoner kronor.
  • Försäljning direkt från gård till konsument ökar, cirka 7 procent av all försäljning av färskt ekologiskt kött skedde via reko-ringar och gårdsbutiker.
  • Företag som har en stor andel ekologiskt i sitt produktutbud upplever en bättre lönsamhet än övriga.
  • Den ekologiskt brukade arealen i Sverige minskar just nu. Mellan 2019 och 2023 bedöms den minska med 26 000 hektar.

Ekologiska årsrapporten 2021 kan laddas ner här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ihållande lågpristrend och hårdnande EMV-konkurrens

En stark efterfrågan på lågprisalternativ och EMV är de konsumenttrender som just nu påverkar den svenska livsmedelsproduktionen allra mest.
Carl Eckerdal_kundvagnar_pengar_Livsmedelsforetagen

Stor minskning av tillsatt socker i läsk

Dryckesbranschen har minskat det tillsatta sockret i läsksortimentet med 28 procent på fyra år.
Sveriges_Bryggerier_sockerreduktion_900209858

CandyKing presenterar vårens lösgodisnyheter

CandyKings vårnyheter består av sex nya lösgodisbitar, bland annat Center i en ny modern twist och Salta Diamanter.
CK_Vårnyheter_LU_Liggande

Atria köper Gooh av Lantmännen Cerealia

Lantmännen Cerealia avyttrar affärsområdet färdigrätter med varumärket Gooh.
Gooh! Vego samligsbild_Print 3500x2623