Liten risk att bli sjuk av maten i Sverige

PUBLICERAD: 10 februari 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Ökad handtvättning till följd av pandemin tros vara en av orsakerna till att antalet matförgiftningar minskade under 2020.

I Sverige är det generellt sett liten risk att bli sjuk av maten, våra livsmedel är säkra, vi har friska djur och sunda växter. Det är slutsatsen i en utvärdering av den livsmedelskontroll som Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna utfört 2020.

Bättre handhygien och mindre antal restaurangbesök under coronapandemin kan vara anledningen till att färre blivit sjuka av maten under 2020. Resultat från 188 matförgiftningsutredningar visar att norovirus orsakade flest fall av vinterkräksjuka bland de rapporterade utbrotten (486 personer). Antalet rapporterade utbrott minskade avsevärt i jämförelse med tidigare år och det i en tid då färre antal kontroller gjordes hos livsmedelsföretagen i Sverige.

Kemikalieinspektionen kontrollerade växtskyddsmedel genom att analysera ett urval av produkter på marknaden för att bland annat undersöka om det fanns förfalskade produkter. Inga sådana hittades i kontrollerna.

Trots coronapandemin har Jordbruksverkets och länsstyrelsernas kontroller av foder inte minskat jämfört med tidigare år. Många foderkontroller, framförallt uppföljande kontroller, har utförts digitalt under året.

Vid kontrollen av primärproducenter observerade länsstyrelserna fler avvikelser under 2020 än föregående år men ingen avvikelse bedömdes som allvarlig.

Antalet djurskyddskontroller minskade i jämförelse med tidigare år. Kontrollerna ledde bland annat till att 191 djur omhändertogs inom lantbruket och i 275 fall utfärdades förbud mot att inneha djur. Djurskyddskontrollerna visar att brister som upptäckts skiljer sig åt beroende på djurslag. För nötkreatur var det vanligaste att djuren inte hålls tillräckligt rena. Vid kontroll av grisar var den vanligaste bristen att liggytor inte hålls rena och torra. För värphöns var det att burhöns för äggproduktion inte har tillgång till tillräckligt med ströbad.

Inom livsmedelskontrollen totalt utfördes färre kontroller under 2020 än tidigare år. Det beror dels på att många aktörer höll stängt, dels på att myndigheter ställde in kontroller för att inte bidra till smittspridning.

”Pandemin har påverkat myndigheternas kontroller vilket har lett till nya metoder där många kontroller sker på distans, digitalt, för att minska risken för smittspridning. Under pandemin har företag och myndigheter tillsammans jobbat med kontrollen av den mat vi producerar och äter i Sverige. Vi kan se att myndigheternas kontroller ger effekt och företagens egna kontroller likaså”, säger Åsa Kjellgren, chef för Kontrolledningsavdelningen på Livsmedelsverket.

Kontrollen av livsmedel följer matens väg från jord till bord, såväl produktion och tillverkning av mat som försäljning och servering kontrolleras. Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, kommunerna och länsstyrelserna har ansvar för olika delar av kontrollen och varje år publicerar Livsmedelsverket rapporten Sveriges kontroll i livsmedelskedjan som sammanfattar utvärderingen av myndigheternas kontrollverksamhet.

Rapporten kan laddas ner här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado