Nu är Coca-Colas transporter i Sverige helt fossilfria

PUBLICERAD: 13 januari 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Coca-Cola i Sverige använder nu 100 procent fossilfritt drivmedel i alla inrikestransporter. Nästa steg är att fortsätta övergången till fossilfria tjänstefordon.

Övergången till 100 procent fossilfritt bränsle i alla inrikestransporter är ett steg på vägen mot Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) mål att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Framförallt används HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), ett biobaserat drivmedel som kan användas av fordon som annars körs på diesel.

”Eftersom vi inte sköter vår egen distribution har ett mycket nära samarbete med transportörer och leverantörer av drivmedel varit A och O för att få detta på plats. Det har varit en gradvis övergång och vi är stolta över att vi tillsammans har hittat en mycket bra lösning och att alla våra transporter nu körs på 100 procent fossilfritt bränsle”, säger Anders Johansson, logistikchef på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

CCEP har sedan tidigare skrivit på Transportinitiativet 2025 med målsättningen att verksamhetens samtliga inrikestransporter och resor i tjänsten ska vara fossilfria senast 2025. Nästa steg är att fortsätta övergången till fossilfria tjänstefordon. Under 2021 anslöt sig CCEP även till Climate Groups EV100-initiativet med ambitionen att gå över till eldrivna tjänstefordon senast 2030.

”Vi jobbar kontinuerligt med att minska utsläppen i alla delar av verksamheten. Våra utsläpp består till största del av så kallade indirekta utsläpp från köpta varor och tjänster. Därför är det genom långsiktigt samarbete med våra leverantörer som vi skapar betydande förflyttning. Som marknadsledare kan vi även använda kraften i vår storlek för att möjliggöra och främja utsläppsminskningar hos våra leverantörer”, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Anamma vill knuffa köttätare i en grönare riktning

Anamma lanserar köttavdraget, som innebär att den som har köpt kött kan använda kvittot för att få ett avdrag på vegoprodukter.
Köttavdraget

Fermentering ska ge nya hållbara råvaror

Greenfood och Tekinn undersöker hur svinn och rester kan omvandlas till ätbara råvaror med hjälp av fermentering.
8ebf740ccd2aa56f_org

Axfood förvärvar hela City Gross

Bergendahlskoncernen säljer resten av City Gross till Axfood. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor.
803c6e3f4e727c16_org

Atria minskar sitt matsvinn med Matmissionen

Atria har tecknat ett donatoravtal med Matmissionen. Genom samarbetet kan Atria minska sitt matsvinn och samtidigt stödja Matmissionens arbete.
Matmissionen i Jakobsberg öppnar i april 2020.