Coop sätter nya ambitiösare mål för klimatarbetet

PUBLICERAD: 21 december 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Charlotta Szczepanowski är kvalitets- och hållbarhetschef på Coop Sverige.

Halvering av utsläppen av växthusgaser från Coops egen verksamhet och 25 procents minskning av klimatpåverkan från maten som Coop säljer till år 2026. Det är två av Coops nya klimatmål.

Coop höjer ambitionen för sitt arbete för minskad klimatpåverkan med fyra övergripande klimatmål. Målen satta i linje med Parisavtalets mål om att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader validerade och har godkänts och validerats av Science Base Targets.

”Att erbjuda hållbart producerad mat i en verksamhet med så litet klimatavtryck som möjligt är en strategisk prioritering för Coop. Vi har i många år arbetat målmedvetet för att succesivt minska klimatutsläppen från vår verksamhet. Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare med nya klimatmål som spänner över hela Coops verksamhet. Vi har satt utmanande mål som ska minska klimatutsläppen från vår egen verksamhet men även påverka våra leverantörer och våra varor i butik”, säger Charlotta Szczepanowski, kvalitets- och hållbarhetschef på Coop Sverige.

Coop har analyserat klimatutsläppen i verksamhetens hela värdekedja – från produktion av varor till transport, lagerhållning och försäljning i butik och online. Den allra största klimatpåverkan kommer från tillverkningen, därefter kommer avfall i butik och lager, förpackningar samt transporter.

”Vi ska fortsatt minska vår klimatpåverkan inom alla områden men vi kommer framöver att lägga extra fokus på där vi gör störst skillnad, nämligen inom vilka varor vi säljer. I och med lanseringen av hållbarhetsdeklarationen tidigare i år har vi redan påbörjat vårt samarbete med våra leverantörer för att sänka hållbarhetsavtrycket på varorna i butik. Det samarbetet kommer att bli än viktigare framåt. Hållbarhetsdeklarationen är också ett av våra sätt att göra det enklare för våra kunder att äta mer hållbart”, säger Charlotta Szczepanowski.

Coops nya klimatmål omfattar utsläpp som sker inom alla butiker, terminaler, kontor, transport, inom onlinehandel samt när produkter produceras. Samtliga mål ska uppnås till 2026. Basåret är 2019.

• 50% minskning av utsläpp av växthusgaser från egen verksamhet, som omfattar el, värme och köldmedia i butiker, lager och kontor. All el ska även vara förnybar.
• 25% minskning av utsläpp av växthusgaser från Coops indirekta verksamhet, exempelvis transporter, avfall, tjänsteresor och reklamutskick.
• 67% av Coops leverantörer ska ha satt egna klimatmål i enlighet med Science Based Targets senast 2026.
• 25% minskning av klimatpåverkan från den mat som Coop säljer. Detta mål mäts i kilo koldioxidekvivalenter per kilo produkt.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado