Totala matpotatisskörden 15 procent mindre än i fjol

PUBLICERAD: 14 december 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis var 30 590 kilo per hektar år 2021. Det är 8 procent mindre än 2020 års slutliga hektarskörd. Även odlingsarealen minskade kraftigt. Foto: Pixabay.||

Årets totalskörd av matpotatis var 457 000 ton, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med 2020 och 12 procent mindre än femårs­genom­snittet. Totalskörden 2021 är i nivå med 2018 års historiskt låga totalskörd.

Den låga skördenivån för matpotatis beror bland annat på 8 procent lägre hektarskördenivå av matpotatis inklusive färskpotatis. Även odlingsarealen för matpotatis minskade kraftigt – med nästan 1 200 hektar jämfört med 2020 – vilket är den minsta areal som någonsin redovisats i Jordbruksverkets statistik.

Obärgade arealer bidrar också till att minska totalskörden. Den främsta orsaken är regn som har dränkt grödan.

Den totala skörden av stärkelsepotatis beräknas däremot öka med 8 procent jämfört med 2020, vilket är 18 procent mer än femårsgenomsnittet. I beräkningarna av hektar- och totalskördar ingår även utsädesodlingar, där avkastningsnivån oftast är lägre. Den obärgade arealen skattas till 60 hektar. Uppgiften är osäker eftersom skörden dragit ut på tiden och uppgifter inte har kommit in från alla lantbruksföretag ännu.

Slutliga resultat för 2021 kommer att redovisas under april 2022.

Läs mer i det statistiska meddelandet här
Mer statistik finns här i bloggen

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ica minskar utsläppen från sina sjötransporter med 80 procent

Ica Sverige har slutit avtal om transport av cirka 1 800 containrar årligen genom Maersks sjötransportlösning ”ECO Delivery Ocean”.
emma lindström

Felix lanserar hybridköttbulle med ärta och nötfärs

I Fellix nya hybridköttbulle har hälften av nötköttet ersatts med ärtprotein.
artikel-felix-notkottbulle-arta-potatis-brunsas-1600x1000

Paulig investerar i Tex Mex- och snacksproduktion i Spanien

Paulig investerar 42 miljoner euro i en ny fabrik för snacksproduktion i Spanien.
paulig

Kött- och Charkuteriföretagen förstärker organisationen

Kött- och Charkuteriföretagen utökar organisationen med en hållbarhetsansvarig och en kommunikationsansvarig.
kött o chark