Lägre skörd i år – högre livsmedelspriser att vänta

PUBLICERAD: 30 november 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Foto: Lantmännen

Lantmännens summering av årets skörd bekräftar att det kraftigt varierande vädret haft en mycket negativ inverkan på årets odlingssäsong. Den totala skörden är lägre än prognosticerat och väntas landa på knappt 5 miljoner ton. Liknande utfall rapporteras även från andra länder, vilket tillsammans med andra försvårande omvärldsfaktorer kommer att resultera i högre livsmedelspriser för konsumenterna, skriver Lantmännen.

Trots rekordstor höstsådd och goda förberedelser blev årets skörd sämre än väntat på grund av det mycket varierande vädret, dels perioder med mycket höga temperaturer samt torka, dels perioder med mycket stora mängder nederbörd. Dessutom finns stora regionala och lokala variationer, både vad gäller kvalitet och kvantitet.

”Skörden 2021 är storleksmässigt lägre än femårssnittet, det extrema torkåret 2018 undantaget. Läget är ansträngt sett till det kommande årets behov av spannmål i Sverige, vilket får konsekvenser för både den svenska livsmedelssektorn och för våra exportmöjligheter. Även globalt sett är skördarna mindre vilket leder till ökande spannmålspriser”, säger Lantmännens spannmålschef Mikael Jeppsson.

Utöver de höga spannmålspriserna, som resulterar i högre foderpriser för animalieproducenterna, pressas lantbrukarna även av dyrare insatsvaror, som el, drivmedel och transporter.

”Våra medlemmar och svenskt lantbruk, som pressas hårt av stigande priser på bland annat diesel, el, foder och handelsgödsel, måste klara sig genom den här perioden, men även på längre sikt. I det korta perspektivet är ett högre spannmålspris bästa sättet att kompensera för detta. Mer långsiktigt måste de ökade kostnaderna spridas genom hela livsmedelsvärdekedjan ända till butikshyllan för att vi ska kunna fortsätta säkra lantbruket och livsmedelsförsörjningen”, säger Elisabeth Ringdahl, divisionschef för Lantmännen Lantbruk.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Anamma vill knuffa köttätare i en grönare riktning

Anamma lanserar köttavdraget, som innebär att den som har köpt kött kan använda kvittot för att få ett avdrag på vegoprodukter.
Köttavdraget

Fermentering ska ge nya hållbara råvaror

Greenfood och Tekinn undersöker hur svinn och rester kan omvandlas till ätbara råvaror med hjälp av fermentering.
8ebf740ccd2aa56f_org

Axfood förvärvar hela City Gross

Bergendahlskoncernen säljer resten av City Gross till Axfood. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor.
803c6e3f4e727c16_org

Atria minskar sitt matsvinn med Matmissionen

Atria har tecknat ett donatoravtal med Matmissionen. Genom samarbetet kan Atria minska sitt matsvinn och samtidigt stödja Matmissionens arbete.
Matmissionen i Jakobsberg öppnar i april 2020.