Fortsatt minskande andel ekologisk mat i handeln

PUBLICERAD: 23 november 2021
UPPDATERAD: 21 februari


Försäljningssiffrorna för tredje kvartalet i år visar att nedgången för den ekologiska maten fortsätter i ungefär samma takt som tidigare i svensk handel. Samtidigt sålde ekologisk frukt och grönt bättre än konventionell, visar Ekologiska Lantbrukarnas kvartalsrapport ”Svenskt ekoindex”.

Dagligvaruhandeln står för 60-70 procent av försäljningen av ekologisk mat. Kvartal 3 2021 är precis som kvartal 2 mycket speciellt då årets siffror jämförs med de kvartal under 2020 när Covid-19 påverkade sättet att inhandla livsmedel som mest. Under 2020 ökade inköpen i handeln kraftigt till följd av pandemin och i år återgår inköpen till mera normala nivåer. Men även beaktat detta så tappar ekoförsäljningen mer än den totala försäljningen av livsmedel.

”Detta riskerar att förvärra de kriser som svenskt lantbruk står inför att hantera, såsom förlusten av biologisk mångfald. Nu är det jätteviktigt att aktörer inom offentlig sektor gör verkstad av sina hållbarhetsambitioner genom att i större utsträckning köpa svenska, ekologiska råvaror”, säger Sofia Emilsson, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Procentuellt minskade försäljningen av ekologiskt mest för mejeriprodukter och ägg, där nedgången var cirka 12 procent för båda. Bäst klarade sig ekologiska frukter och grönsaker som bara minskade med 4 procent. Här minskade den konventionella försäljningen väsentligt mer, vilket innebär att ekologiskt ökade sin andel av försäljningen i kategorin. Kött och spannmålsprodukter minskade med 6,5 procent respektive 7,8 procent jämfört med kvartal 3 2020.

Rapporten Ekobondens marknad finansieras med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin. Rapportens innehåll har tagits fram av lantbruksekonomen Lars Jonasson och journalisten Niclas Åkeson/Publishing Farm. Rapporten kan laddas ner här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado