Gräshoppan godkänd för användning i livsmedel inom EU

PUBLICERAD: 19 november 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Forskare vid Högskolan Kristianstad har tagit fram receptbroschyren ”Insekter som en kulinarisk delikatess”.

Europeisk vandringsgräshoppa har nu blivit godkänd för användning som mat inom EU. Det är den andra insektsarten som godkänns efter mjölmask och flera andra står på tur för bedömning.

Tidigare i år godkändes mjölmask som livsmedel inom EU och nu har även europeisk vandringsgräshoppa fått samma sorts godkännande. Flera andra insektsarter håller också på att bedömas. Det är den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, som har gått igenom det vetenskapliga underlaget och därefter har EU-kommissionen gjort godkännandet.

När en insekt godkänns för att användas i livsmedel kan godkännandet antingen gälla för alla företag eller enbart det företag som har gjort själva ansökan. För europeisk vandringsgräshoppa, liksom för mjölmask, gäller godkännandet enbart det ansökande företaget.

Godkännandet betyder dock inte så mycket rent praktiskt. Alla insekter som väntar på godkännande får nämligen redan användas som livsmedel under tiden som ansökningarna behandlas.

”Men godkännandet kan ändå ses som en fingervisning om hur Efsa och EU-kommissionen bedömer insekter som livsmedel”, säger Astrid Walles-Granberg och berättar att nästa insektsart på tur är hussyrsa.

Sedan den 1 oktober 2020 är det under en övergångsperiod tillåtet att sälja och använda vissa insektsarter som livsmedel i EU tills EU-kommissionen har fattat beslut om ansökningar som har skickats in senast den 1 januari 2019. Det ansökningarna gäller är om arterna ska få godkänt att säljas som så kallade nya livsmedel.

De insektsarter som får säljas under övergångsperioden är mjölmask (Tenebrio molitor), europeisk vandringsgräshoppa (Locusta migratoria), buffalolarv (Alphitobius diaperinus), hussyrsa (Acheta domesticus), tropisk hussyrsa (Gryllodes sigillatus), honungsbi/drönarpuppa (Apis mellifera) och svart soldatfluga (Hermetia illucens).

Livsmedelsverkets rapport om nutritionella och miljömässiga aspekter av ätbara insekter

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado