Höjd risk för fågelinfluensa i hela Sverige

PUBLICERAD: 4 november 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Foto: Jordbruksverket/Pixabay

Jordbruksverket har beslutat att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 i södra Sverige för att skydda svenska fågelbesättningar. Efter den allvarligaste fågelinfluensasäsongen någonsin i Sverige vintern 2021 har smittläget inte återgått till det normala. Under sommaren och hösten har fall av fågelinfluensa rapporterats från flera europeiska länder, dessutom har den smittsamma newcastlesjukan drabbat en besättning i Sverige. I och med att flyttfågelströmmarna ökar stiger smittorisken ytterligare.

Det högpatogena fågelinfluensavirus som orsakade ett stort antal utbrott av fågelinfluensa på fjäderfän i Europa 2020/2021 har blivit kvar och fortsatt att cirkulera i den vilda fågelpopulationen både i Sverige och i våra grannländer. Under sommaren och hösten 2021 har smittan konstaterats hos vilda fåglar i Sverige. Under den senaste veckan har utbrott hos fjäderfä rapporterats från Italien, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Danmark.

Baserat på tidigare utbrott och positiva fall på vilda fåglar har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) identifierat i vilka delar av landet risken är extra hög för nya utbrott. Utifrån utvecklingen av fågelinfluensa i Europa och fynd i Sverige gör SVA också kontinuerliga lägesbedömningar och baserat på detta har Jordbruksverket idag beslutat att upprätta skyddsnivå 2 i delar av Sverige.

”Vi gör det här för att skydda fjäderfä från smittan. I de områden där risken bedöms som extra hög ska man bland annat hålla sina fjäderfän inomhus”, säger Katharina Gielen, tillförordnad smittskyddschef på Jordbruksverket.

Risken bedöms vara förhöjd i hela landet, men extra hög i Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län. Även delar av Jönköpings län bedöms ha en högre risk och då särskilt inom cirka 20 kilometer från sjön Vättern.

”Virus förekommer i spillning från infekterade fåglar och vilda fåglar kan leva med högpatogen fågelinfluensa utan att utveckla sjukdom. Virus kan överleva länge i miljön och virus överlever extra bra under den kalla årstiden. I det här läget behöver man som fjäderfäproducent göra allt man kan för skydda sina fåglar från direkt kontakt med vilda fåglar och deras spillning. Man behöver också undvika indirekt kontakt, genom att skydda foder och strö från vilda fåglar och rengöra redskap, byta skor och kläder innan man går in till sina fjäderfän”, säger Maria Nöremark, biträdande statsepizootolog på SVA.

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Andra fåglar i fångenskap, inklusive hobbyflockar, ska hållas inhägnade.

Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.

Läs mer om skyddsnivåer här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Grandiosa utmanar hämtpizzan med "hempizza"

Grandiosas nya koncept "Hela Sveriges hempizza" ska få fler att välja fryst pizza som äts nygräddad i hemmet.
GRAN 10 pack

Nu går det att panta chipspåsen och duschtvålen

Orkla Confectionery & Snacks Sverige och Orkla Care Sverige inleder ett samarbete med återvinningsappen Bower.
olw bower

Matsmart erbjuder företag att prenumerera på snacks

Matsmart lanserar prenumerationstjänsten "Sveriges smartaste fika" i tre olika storlekar för arbetsplatser med olika antal anställda.
RIKSM�TETS �PPNANDE 2018

Danish Crown Sverige lanserar 50/50 Hybridfärs

Danish Crown Sverige ersätter hälften av nötköttet i sin nya hybridfärs med linser, palsternacka och morot.
hybridfärs