Ny digital plattform för ekologiska lantbruk

PUBLICERAD: 27 oktober 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Foto: Krav

Nu finns en ny digital plattform för de insatsmedel som är tillåtna att använda i svenska ekologiska lantbruk. Plattformen har tagits fram av Krav i samarbete med forskningsinstitutet FiBL och innehåller närmare 800 produkter.

Den digitala plattformen insatslista.se fungerar som en katalog över de tillåtetbedömda insatsmedel som finns att köpa i svensk handel och omfattar jord, gödsel- och jordförbättringsmedel, växtskyddsmedel, fodermedel och ensileringsmedel. Alla produkter har utvärderats utifrån EU-förordningen för ekologisk produktion, relevant svensk lagstiftning och Kravs regler. Produkterna är därmed godkända att användas även av Krav-certifierade lantbrukare. Insatslista.se är offentlig och kostnadsfritt att använda.

Bakom plattformen står FiBL, ett forskningsinstitut som arbetar för att främja ekologiskt lantbruk och gör liknande bedömningar i andra länder i Europa. När det gäller insatslista.se har FiBL samarbetat med Krav i ett projekt som har finansierats av Jordbruksverket inom ramen för livsmedelsstrategin.

Den nya plattformen ersätter den textfil med tillåtetbedömda jord, gödsel- och jordförbättringsprodukter som hittills har funnits på LRF:s hemsida. Detaljerad information om hur man går till väga för att lämna sina produkter till FiBL för tillåtetbedömning, kostnader samt dokument som ska bifogas ansökan finns på insatslista.se.

Företag som får sina tillåtetbedömda produkter överförda från det gamla systemet till den nya plattformen uppmanas att vara uppmärksamma på när giltighetstiden för produkterna börjar löpa ut, och då anmäla produkterna till FiBL för förnyad tillåtetbedömning.

Den nya plattformen riktar sig främst till ekologiska lantbrukare, kontrollorgan och tillverkare av insatsvaror. Därutöver kan myndigheter och institutioner använda insatslista.se för att komplettera sitt system för kvalitetskontroll av tillåtna produkter.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado