Coop får pris för sin hållbarhetsdeklaration

PUBLICERAD: 20 oktober 2021
UPPDATERAD: 21 februari


Nätverket för Hållbart näringsliv, NMC, har utsett Coops hållbarhetsdeklaration till Årets Hållbarhetsprestation 2021. Hållbarhetsdeklarationen prisas bland annat för ”att den visar på matvarornas samlade hållbarhetspåverkan och för att Coop visar gott exempel på ansvar och samverkan”.

I april 2021 lanserades Coops hållbarhetsdeklaration som ett nytt sätt att hjälpa kunderna att göra mer medvetna val när de handlar mat. Hållbarhetsdeklarationen är också ett inköpsverktyg för Coop för att, tillsammans med leverantörerna, successivt förflytta sortimentet mot ett mindre hållbarhetsavtryck.

Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC, delar årligen ut ett pris till Årets Hållbara Ledare. I år delades för första gången också pris ut i kategorin Årets Hållbarhetsprestation i syfte att visa på goda och konkreta exempel från näringslivet, som visar vägen mot de globala målen för hållbar utveckling och som kan inspirera andra.

Motiveringen till priset lyder:

”Genom att lansera hållbarhetsdeklarationer för livsmedel hjälper Coop sina kunder och interna organisationen att göra medvetna val genom att öka kunskapen om hållbara livsmedel. Coop har tagit sig an ett omfattande arbete då deklarationerna visar på matvarornas samlade hållbarhetspåverkan och lyfter fram flera dimensioner ur matens utmaningar. Dessutom har man valt att tillgängliggöra plattformen för deklarationerna för andra aktörer på marknaden, vilket är ett gott exempel på ett ansvar och samverkan vilket accelerera utvecklingen framåt.

Coops hållbarhetsdeklarationer visar en varas hållbarhetsavtryck på klimat, miljö och samhälle utifrån tio olika hållbarhetsområden. Den finns idag finns på över 12 000 av Coops matvaror, vilket motsvarar cirka 75 procent av Coops livsmedelssortimentet (mätt på omsättning).

Hållbarhetsdeklarationerna nås via coop.se eller någon av Coops appar. Genom att klicka på eller scanna en vara får man upp dess hållbarhetsdeklaration i form av ett diagram, där lägre siffror betyder lägre avtryck.

Hållbarhetsdeklarationen bygger på Hållbar Livsmedelskedjas urval av tio aspekter för hållbara produkter, vilka i sin tur utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. De tio områdena är: Klimat, Biologisk mångfald, Bördighet, Vatten, Bekämpningsmedel, Övergödning, Djuromsorg och antibiotika, Arbetsförhållanden, Lokalbefolkning samt Lagefterlevnad och spårbarhet.

Modellen bakom hållbarhetsdeklarationen utgår från råvarornas ursprungsland (primärproduktion) och för vissa områden till viss del också utifrån var förädlingen har skett. Siffran anger, för alla områden utom klimat, en risknivå för negativ påverkan. För området klimat får varan en siffra utifrån koldioxidekvivalenter per kilo produkt. Där det finns möjlighet har hållbarhetscertifieringar också vägts in.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ihållande lågpristrend och hårdnande EMV-konkurrens

En stark efterfrågan på lågprisalternativ och EMV är de konsumenttrender som just nu påverkar den svenska livsmedelsproduktionen allra mest.
Carl Eckerdal_kundvagnar_pengar_Livsmedelsforetagen

Stor minskning av tillsatt socker i läsk

Dryckesbranschen har minskat det tillsatta sockret i läsksortimentet med 28 procent på fyra år.
Sveriges_Bryggerier_sockerreduktion_900209858

CandyKing presenterar vårens lösgodisnyheter

CandyKings vårnyheter består av sex nya lösgodisbitar, bland annat Center i en ny modern twist och Salta Diamanter.
CK_Vårnyheter_LU_Liggande

Atria köper Gooh av Lantmännen Cerealia

Lantmännen Cerealia avyttrar affärsområdet färdigrätter med varumärket Gooh.
Gooh! Vego samligsbild_Print 3500x2623