Förbjudet att fiska torsk i Östersjön under 2022

PUBLICERAD: 15 oktober 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Lossning av torsk i Simrishamn. Foto: Kasper Holgers/Havs- och Vattenmyndigheten

EU:s fiskeministrar har beslutat om kvoter för fisket i Östersjön under 2022. Beslutet gäller torsk, sill, skarpsill, rödspätta och lax och innebär att allt yrkesfiske efter torsk i Östersjön förbjuds under 2022. Endast en liten bifångstkvot av torsk är tillåten.

Internationella havsforskningsrådet, ICES, har lyft att torskbestånden är långt under säkra biologiska gränser, något som har gjort att man de senaste åren har infört omfattande fiskeregleringar.

”Den allvarliga situationen för detta torskbestånd gör att man genomför en lekstängning och ett förbud mot riktat fiske. Det innebär att allt fiske i torskens kärnområden förbjuds under perioder när torsken leker. Det görs dock undantag för ett visst yrkesfiske efter andra arter i områden där torsk inte leker”, säger Gry Sagebakken, utredare på Havs- och Vattenmyndigheten, HaV.

Det riktade fisket av sill i västra Östersjön förbjuds under 2022 och den tillåtna kvoten av bifångster halveras. För att minska de negativa socioekonomiska effekterna införs dock ett undantag för småskaligt kustnära fiske. Fiskemöjligheterna för sill/strömming i centrala Östersjön sänks också med 45 procent.

Däremot ökar fångstkvoterna för rödspätta och skarpsill i Östersjön under 2022, med 25 respektive 13 procent. En orsak till detta är utvecklingen av selektiva och skonsamma redskap, till exempel en ny selektiv plattfisktrål för Östersjön.

”En orsak till att man kunde öka fisket efter rödspätta var att man i anslutning till ministerrådet beslutade om införande av nya selektiva trålar som sorterar ut torsk i fisket efter plattfisk. Det var ett viktigt steg mot ett mer selektivt fiske i Östersjön”, säger Gry Sagebakken.

Beslutet innebär sammantaget en minskning av Sveriges totala fiskemöjligheter. Sverige har drivit, och fått gehör för, vissa begränsade undantag för att mildra konsekvenserna för det småskaliga kustnära fisket och berörda lokala beredningsföretag.

”Samtidigt som vi vidtar kraftfulla åtgärder för att skydda bestånden, måste vi värna våra livskraftiga kustsamhällen. Ett begränsat lokalt fiske kommer att kunna fortsätta. Det är viktigt för flera delar av den svenska kustremsan”, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2022
(i procent, jämfört med 2021):

  • Torsk, östra Östersjön: 0 (bifångstkvot)
  • Torsk, västra Östersjön: -88 (bifångstkvot)
  • Lax, centrala Östersjön: -32 (bifångstkvot i södra Östersjön)
  • Lax, Finska Viken: +6
  • Skarpsill: + 13
  • Sill, västra Östersjön: – 50
  • Sill, centrala Östersjön: – 45
  • Sill, Rigabukten: + 21
  • Sill, Bottniska viken: – 5
  • Rödspätta: + 25

Källa: HaV

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Arlas nya jordbrukschef i Sverige

Frida Carlsson blir ny chef för Arlas avdelning för jordbruks- och medlemsfrågor i Sverige. Hon tillträder efter sommaren.
Frida Carlsson

Saveggy tar in 20 miljoner från investerare

Saveggy har utvecklat en ätbar växtbaserad beläggning som ersätter plasten på gurka. Nu siktar bolaget på lansering i industriell skala.
bd40b94b513bbcc2_org

Kockens upphör som bolag – blir en del av Culinar

Sveriges Stärkelseproducenter Förening har beslutat att fusionera Kockens AB med Culinar Sverige AB.
B7025175

Ny rapport: Större kaka men mindre bit

Idag går cirka 13 procent av hushållens utgifter till livsmedel, vilket kan jämföras med 44 procent i början av 1900-talet.
Skärmavbild 2024-04-18 kl. 08.29.58