Skånemejerier satsar på minskat klimatavtryck från gårdarna

PUBLICERAD: 5 oktober 2021
UPPDATERAD: 21 februari


Skånemejeriers drygt 300 mjölkleverantörer i Skåne och södra Sverige kan uppvisa ett genomsnittligt klimatavtryck på 1,0 kg koldioxidekvivalenter per kg levererad mjölk, vilket enligt LRF ligger 27 procent under EU-genomsnittet. Genom att kartlägga gårdarnas klimatavtryck satsar nu Skånemejerier tillsammans med mjölkleverantörerna på att minska utsläppen ytterligare.

Mejerivaror är lågbearbetade livsmedel där merparten av klimatavtrycket kommer från gårdarnas mjölkproduktion. Därför driver nu Skånemejerier en satsning för att kartlägga och minska utsläppen ytterligare i samarbete med gårdarna.

”För att vi ska veta hur gårdarna mest effektivt kan minska sin klimatpåverkan startade vi under 2020 ett nytt samarbete. Med hjälp av verktyget Klimatkollen, som tagits fram av hållbarhetsprojektet Greppa Näringen, kan gårdarna registrera sin användning av till exempel foder, gödsel och energi och därmed beräkna hur stora deras utsläpp av växthusgaser är i förhållande till hur mycket råvara som de producerar”, säger Göran Niléhn, som är Milk Collection Director på Skånemejerier.

Under våren valde 99 procent av mjölkleverantörerna att genomföra mätningen och resultatet visar att gårdarna har ett klimatavtryck på i genomsnitt 1,0 kg koldioxidekvivalenter per kg levererad mjölk. Resultatet visar bruttoutsläppet och tar inte tar hänsyn till kolinlagring i marken. För att få en fullständig bild av leverantörernas kompletta klimatavtryck vill Skånemejerier i framtiden lägga till kolinlagring i beräkningarna, vilket även förväntas resultera i ett lägre resultat.

”Med bördiga jordar och ett gynnsamt klimat har sydsvenska gårdar goda förutsättningar för en effektiv och klimatsmart mjölkproduktion. För att minska klimatpåverkan finns det olika saker som vi kan arbeta vidare med utifrån de förutsättningar som finns på våra olika mjölkgårdar”, säger Anders Rolfsson, ordförande för Skånemejerier ekonomisk förening.

Egen foderproduktion är en viktig del i arbetet med att sänka klimatavtrycket på gård. En förändrad sammansättning av kornas foder kan minska mängden metangas som bildas vid kornas matsmältning. Att använda stallgödsel från korna till växtodlingen och i nästa steg foderproduktion eller biogas bidrar till ett hållbart kretslopp på gården. Gårdarna kan även producera förnybar energi med biogas, vindkraftverk eller solpaneler.

”Med mätningarna i Klimatkollen har vi fått fördjupad kunskap om gårdarnas klimatavtryck. Med det som grund ska vi nu upprätta en handlingsplan och arbeta med rådgivning tillsammans med våra leverantörer. Genom att titta på sådant som utmärker sig positivt kan vi hitta smarta lösningar att sprida vidare”, Skånemejeriers hållbarhetschef Jeanette Flodqvist.

”Klimatkollen är också ett viktigt steg för att vi ska kunna redovisa vetenskapligt baserade klimatmål för hela Skånemejeriers verksamhet enligt det globala GHG-protokollet. Här spelar också transporter, förpackningar, svinn och mycket annat in och även det är områden som vi hela tiden arbetar för att förbättra. Klimatmålen kommer att valideras av Science Based Target senast mars 2022.”

Skånemejerier har nyligen anställt Anna Ekman Nilsson som kommer att arbeta som hållbarhetsexpert på avdelningen för Milk Collection och där arbeta tillsammans med gårdar och rådgivare i klimatfrågan. Hon kommer närmast från RISE, Research Institutes of Sweden.

Läs mer om Skånemejeriers hållbarhetsarbete här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado