Axfoods 100 förslag till ett mer hållbart matsystem

PUBLICERAD: 22 september 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Mat 2030 presenterades vid en digital frukostträff den 22 september av Klas Balkow, Annsofie Wahlström och Åsa Domeij.

I rapporten Mat 2030, Axfoods förslag till en hållbar livsmedelsstrategi, riktas 100 förslag till näringsliv, politiker och myndigheter för att öka trycket i omställningen. Att underlätta för utlandsfödda att bli en del av den gröna näringen, ställa krav på grundläggande djurskyddcertifiering vid offentliga upphandlingar och ge ekonomiskt stöd till bönder som förlänger kornas betesperiod är några av förslagen i rapporten, som släpps idag. 

”Den nyligen släppta IPCC-rapporten visar att det är bråttom med effektiva insatser som skyddar miljön och minskar klimatutsläppen. Därför efterlyser vi fler, snabbare och modigare politiska beslut som underlättar omställningen till ett mer hållbart matsystem”, säger Klas Balkow, Axfoods VD och koncernchef.

Det är sjätte året i rad som Axfood presenterar livsmedelsstrategin Mat 2030. Syftet är att skugga regeringens livsmedelsstrategi och komma med fler konkreta och hållbara förslag som stärker mervärden för svenska livsmedel, lyfter landsbygdsfrågor, förbättrar matproduktionen, satsar på fossilfrihet och uppmuntrar till hållbar matkonsumtion.

Av de 100 förslag som presenteras i Mat 2030 är 14 helt nya. Flera förslag har genom åren genomförts, men på många områden vill Axfood att mer görs.

”För att åstadkomma den omställning som krävs för att nå klimatmålen i Parisavtalet behövs kraftfulla insatser inom matsystemets alla delar. Ett tungt ansvar faller på politiken, där vi efterlyser en kraftfullare handlingsplan med tydlig koppling till de nationella miljömålen”, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

I årets upplaga av Mat 2030 medverkar en rad experter som ger sin syn på det svenska matsystemet, dess utmaningar och möjligheter: Klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna, matinspiratören Ylva Bergqvist, Kravs ordförande Anita Falkenek, författaren Ann-Helen Meyer von Bremer samt forskaren Ingrid Strid. Dessutom intervjuas tre experter inom Axfood om hållbarhet, matsvinn och transporter.

Samtliga 14 nya förslag i årets Mat 2030

Nya förslag till myndigheter och politiker:

• Satsa på mer svensk förädling av sjömat, till exempel sill och skarpsill, till livsmedel.
• Använd SIN-listan som ett verktyg vid offentliga inköp för att minska användningen av olämpliga kemikalier och underlätta för materialåtervinning av förpackningar.
• Inför ett stöd inom ramen för landsbygdsprogrammet till de bönder som på frivillig grund väljer att ha mjölkkor på bete fler veckor än de lagstadgade, då EU:s regelverk inte tillåter att ersättning ges till sådant som är lagkrav, till exempel stöd för betesdrift av mjölkkor.
• Underlätta för fler grupper på arbetsmarknaden, till exempel utrikesfödda, att bli en del av den gröna näringen på landsbygden genom att synliggöra möjligheter till nya arbetstillfällen som finns inom ramen för landsbygdsprogrammet.
• Komplettera stödet till handlare i landsbygd genom att utveckla lokal e-handel så att fler ska få tillgång till att kunna handla mat utan bilberoende.
• Skärp kraven i producentansvarsförordningen så att plast räknas som materialåtervinningsbar när den kan materialåtervinnas i mekanisk återvinning genom att smältas ned till ny plast.
• Offentlig sektor bör kräva den grundläggande djurskyddscertifieringen Grund Nöt i sina upphandlingar för att öka efterfrågan på djurskyddscertifierat kött. Detta kan förslagsvis lösas genom branschöverenskommelser.
• Ta fram ett utvecklingsprogram inom ramen för livsmedelsstrategin för att stimulera produktion av grönsaker i Mälardalen. Idag finns den svenska grönsaksodlingen framför allt i Skåne och på Gotland.
• Använd latinska namn på samtliga arter, fiskezon och fångstmetod för att öka transparensen av information i livsmedelskedjan vid överlåtelse av livsmedel eller djurfoder.

Nya förslag till näringslivet:

• Främja utvecklingen av växtbaserad mat genom att ta fram KPI:er och definitioner som följer upp försäljningsutvecklingen.
• Testa och utveckla fler förpackningsfria alternativ i livsmedelsindustrin och handeln.
• Utveckla flergångsförpackningar för hämtmat för handel och restauranger.
• Allt svenskt nötkött ska ha den grundläggande djurskyddscertifieringen Grund Nöt.
• Utred alternativ användning av mulljordar (organogena jordar) som nyttjas i jordbruksproduktionen och hur bönderna bör ersättas för den alternativa markanvändningen. • Mulljordarna är idag den enskilt största utsläppskällan för svenskt jordbruk och kan till exempel göras om till våtmarker eller permanenta betesmarker.

Länk till rapporten och presentationen av den finns här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado