Svensk vodka behöver inte spädas med svenskt vatten

PUBLICERAD: 16 augusti 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Foto: SVEDKA

Kammarrätten bedömer att de krav på svenskt vatten och spädning i Sverige som finns i produktspecifikationerna för de geografiska beteckningarna Svensk Vodka och Svensk Akvavit inte överensstämmer med EU-rätten. Kraven ska därför inte vara med.

Livsmedelsverkets beslut att överlämna produktspecifikationer för de skyddade geografiska beteckningarna Svensk Vodka och Svensk Akvavit till EU‑kommissionen har överklagats av spritproducenterna. Huvudfrågan är bland annat om kraven på svenskt vatten och spädning i Sverige är förenliga med det EU-rättsliga regelverket.

Livsmedelsverkets beslut överklagades först till förvaltningsrätten och gick sedan vidare till kammarrätten, som meddelade sitt utslag tidigare i somras:

”Vi bedömer att Livsmedelsverket inte har visat att kraven på svenskt vatten och spädning i Sverige har ett sådant samband med vodkan och akvavitens kvalitet eller anseende att de är lämpliga, nödvändiga och proportionerliga. Utredningen visar till exempel inte att Svensk Vodkas eller Svensk Akvavits kvalitet påverkas i någon nämnvärd utsträckning av att vattnet som spritdryckerna späds med är just svenskt. Inte heller Livsmedelsverkets argument att konsumenterna förväntar sig att Svensk Vodka och Svensk Akvavit är helsvenska produkter är tillräckligt väl underbyggt”, säger kammarrättens ordförande i målen Eva-Lotta Hedin.

Fakta:
Svensk Vodka och Svensk Akvavit är skyddade geografiska beteckningar och har varit det sedan Sverige gick med i EU. En geografisk beteckning är en kollektiv immaterialrätt som anger att en produkt har en koppling till ett visst geografiskt område genom att åtminstone ett av produktions­leden äger rum där. En produktspecifikation beskriver den geografiska beteckningen i detalj och anger vilka förutsättningar producenterna måste uppfylla för att få använda beteckningen på sina produkter.
Källa: Kammarrätten i Stockholm

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado