Projektet Resursfisk är redo för uppskalning

PUBLICERAD: 19 maj 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Braxenfärsen görs på en tidigare outnyttjad resurs som är en bifångst till gösfisket och tidigare släpptes tillbaka i sjön. Foto: Axfoundation

När Axfoundation och Länsstyrelsen Stockholm drog igång projektet Resursfisk i början av 2019 var målsättningen att skapa hållbart producerad, god, konkurrenskraftig och lokalt producerad sjömat baserad på det svenska insjöfiskets bifångster. Efter två års intensivt arbete, med ett flertal samarbetspartners, är nu projektet i hamn. Resultatet blev en braxenfärs som just nu serveras på alltifrån förskolor till trendiga restauranger.

”70 procent av den fisk vi äter i Sverige idag är importerad. Resursfiskprojektets ambition är att möta den efterfrågan som finns på svensk hållbar fisk, med en ny innovativ och god produkt. Vi har i projektet, där vi samarbetat med partners genom hela värdekedjan, visat att det går att skapa både fungerande logistik och attraktiva produkter på våra lokala sjömatsråvaror. Braxenfisket bidrar dessutom till att stärka det småskaliga yrkesfisket”, säger Madeleine Linins Mörner, programansvarig för Framtidens mat på den icke vinstdrivande hållbarhetsorganisationen Axfoundation.

Idén till att starta ett projekt för att på ett bättre vis ta hand om bifångster i det svenska insjöfisket väcktes hos både Axfoundation och Länsstyrelsen Stockholm vid ungefär samma tidpunkt. Samtidigt hade Axfoundation, via sitt samarbete med Matlust i Södertälje, fått inblick i att offentliga kök har svårt att få tag på hållbar, lokalt fångad fisk som rymdes inom skolans snäva budget. Därför startades resursfiskprojektet som ett samverkansprojekt mellan Axfoundation, Länsstyrelsen Stockholm, det svenska insjöfisket och Matlust i Södertälje. Projektet är en del av Stockholms läns livsmedelsstrategi.

Projektet har initierat en utvärdering av fiskebestånd och fångstmetoder samt tagit initiativ till en större mätning av miljögifter i fisken för att säkra att den ligger inom gränsvärdena. Man har besökt ett antal produktionsanläggningar för att utvärdera olika produktionsmöjligheter, tagit fram underlag för investeringsbeslut, tillagat och testat produkten i skolmatsal och restaurang samt utvecklat marknadsföringsmaterial och recept som fungerar för både offentlig sektor och restaurang. Braxen från Vänern och Mälaren blev under 2020 grönlistad av WWF och Braxenfärsen produceras nu helt regionalt i Stockholm av fisk från Vänern och Mälaren.

”Vi hade aldrig lyckats ta fram Braxenfärsen, som en färdig produkt från sjö till tallrik, om det inte hade varit för det fina samarbetet i projektet”, säger Mats Eriksson, ordförande i Stockholms Fiskauktion.

Enligt Maria Smith, generalsekreterare för Axfoundation, vill Axfoundation gärna dela med sig av projektets resultat till andra aktörer:

”Axfoundations styrka ligger i att tillsammans med hela värdekedjan identifiera utmaningarna, utveckla en praktisk lösning och bevisa att affärsmodellen fungerar. Sedan lämnar vi över taktpinnen, för vidare uppskalning och utveckling till andra aktörer. Vi skulle gärna vilja se nya initiativ som tar vidare efter projekt Resursfisk. Det finns flera intressanta områden att arbeta med, så som siklöjan i Vänern och Bottenviken, där vi bara använder en bråkdel till livsmedel (löjrommen), den svartmunnade smörbulten i Östersjön och lake från våra insjöar.”

Framöver säljs Braxenfärsen av Stockholms Fiskauktion till restauranger och till offentliga kök via Martin & Servera och Menigo.

Projektet har drivits av Axfoundation och Länsstyrelsen Stockholm, tillsammans med Stockholms Fiskauktion, Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund, Matlust i Södertälje Fiskhallen Sorunda och Eldrimner.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado