Nästan varannan chef inom Axfood är kvinna

PUBLICERAD: 8 mars 2021
UPPDATERAD: 21 februari


Andelen kvinnor på ledarnivå fortsätter att öka i Axfood-koncernen. Med teamchefer och arbetsledare inräknade är 48 procent av koncernens ledare kvinnor. I Axfoods koncernledning är det helt jämnt – fem kvinnor och fem män. Dessutom råder 50/50 i fördelning även bland VD:arna för de olika affärsenheterna. 

”På Axfood har vi tydliga och långsiktiga mål för mångfald. Det är fint att se att vi steg för steg närmar oss våra mål. För oss är det affärskritiskt med en mix av kompetenser och perspektiv. Vi vet att det ger bättre resultat i hela verksamheten”, säger Monica Längbo, HR-direktör på Axfood.

På bolagsnivå har hälften av Axfoods bolag jämn könsfördelning på ledarnivå. Detta följs upp varje månad för att sätta extra fokus på frågan.

Den snävare definitionen ”ledande positioner”, som också är koncernen officiella mål, inkluderar medarbetare definierade som chefer med medarbetaransvar. Andelen kvinnor på ledande positioner har på totalen ökat från 30 till 33 procent. Allra bäst lyckas Axfood IT, som når en andel om 50 procent kvinnor på ledande positioner, jämfört med 41 procent föregående år.

”Axfood ska spegla det samhälle vi är en del av, varför inkludering är en viktig fråga för oss. Medarbetarnas olikheter skapar nya möjligheter och generar bättre beslut”, säger Monica Längbo.

Axfood ligger på plats 8 i Sverige i det nylanserade jämställdhetsindexet SHE-index och är med på Allbrights gröna lista över jämställda börsbolag. Koncernen har tydliga mål kring jämn könsfördelning på ledande positioner som följs upp kontinuerligt. För varje ledare i ledningsgruppen identifieras årligen en man och en kvinna som potentiell efterträdare. Lönerna inom koncernen kartläggs årligen för att osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan könen ska förhindras. Lika många kvinnor som män tar del av koncernens ledarskapsutbildningar och rekryteringsprocessen säkerställer ett objektivt urval genom tester och frågor.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado