Oväntat ökad konkurrenskraft för svenska livsmedel

PUBLICERAD: 1 december 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.

Trots en allmän konjunkturnedgång och en stark krona – två faktorer som vanligen slår hårt mot svensk industri – anser svenska livsmedelsproducenter att den svenska livsmedelsindustrin har ökat i konkurrenskraft under årets tredje kvartal. Det visar Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev.

Under årets tredje kvartal har svenska livsmedelsproducenter ökat sina försäljningsvolymer till dagligvaruhandeln, något som gjort att man visat tillväxt och klarat av att parera en kraftigt minskad försäljning på export (som vanligen står för ca en tredjedel av svensk livsmedelsförsäljning) och till hotell, restaurang och catering.

”Det är ett styrkebesked från Sveriges tredje största industrigren att kunna uppvisa tillväxt under en period av allmän konjunkturnedgång. Samtidigt är det mycket oroande att se hur försäljningen mot besöksnäringen fortsätter att sjunka. Tillsammans med en haltande export innebär detta att livsmedelsproducenternas beroendeställning till dagligvaruhandelns aktörer stiger”, säger Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen.

45 procent av företagen anser att deras konkurrenskraft har ökat i ett internationellt perspektiv under krisen, trots att den svenska kronan stärkts betydligt under samma period och därmed gjort den konkurrerande livsmedelsimporten billigare. En lika stor andel menar att konkurrenskraften inte rört sig alls, medan endast 9 procent anser att den minskat.

”Att företagen upplever en ökad internationell konkurrenskraft, trots den kraftigt förstärkta kronan visar att 2020 inte varit ett år som andra. De svenska livsmedlens höga kvalitet och hållbarhet tycks i krisen uppväga för de relativt sett ökade priserna”, förklarar Carl Eckerdal.

Företag med större del av sin försäljning mot den svenska dagligvaruhandeln har haft bäst förutsättningar att klara krisen så här långt, medan de som har en stor del av sin försäljning till hotell, restaurang och catering samt på exportmarknaden har haft det mycket svårt.

”Många företag, framförallt de med rikstäckning, uppvägde den minskade försäljningen mot besöksnäringen med ökade leveranser till dagligvaruhandeln, vilken genom hela krisen ökat sin försäljning i sällan skådad omfattning. För mindre livsmedelsföretag med ett större lokalt beroende inom hotell och restaurang är läget långt tuffare varför många mindre företag haft och ser ut att fortsätta ha det extremt svårt”, säger Carl Eckerdal.

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev i sin helhet kan laddas ner här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt

Ulrika Palm blir Cloetta Sveriges nya vd

Cloetta Sveriges nya vd Ulrika Palm kommer närmast från rollen som Division Director Nordics för Midsona Sverige AB.
palm

Mindre salt i bröd och charkprodukter

Saltinnehållet i bröd och charkprodukter som köps i butik har minskat betydligt de senaste åren.
Bröd