Rekordmånga ansökningar till Hållbarhetsakuten

PUBLICERAD: 26 oktober 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Tofu från åkerbönor

Rekordmånga projekt har sökt stöd från Lidl Future Initiatives och årets tema Hållbarhetsakuten. Av 122 ansökningar har nu åtta finalister valts ut. Ett eller fler av projekten kommer att få ta del av de 11 miljoner kronor som Lidls kunder har bidragit med genom en tidigare prishöjning på plastpåsar.

Tidigare under hösten gav Lidl forskningsinstitut, universitet, högskolor, ideella organisationer och företag möjligheten att ansöka till Hållbarhetsakuten, där upp till 11 miljoner kronor delas ut till tidskritiska projekt utanför den egna verksamheten och som ger snabbare omställning till hållbara livsmedelssystem. Intresset har varit mycket stort och Lidl har fått 122 ansökningar med hög kvalitet och relevans. Bland de många projekten finns pilottester av AI och smarta odlingsrobotar, cirkulära kretslopp, hållbar produktion av blå och gröna proteiner samt projekt som gör det lättare för konsumenter att välja klimatsmart och hälsosamt.

”Vi är otroligt glada över de rekordmånga projekt som sökt stöd från Hållbarhetsakuten. Som livsmedelsaktör är vi en del av de utmaningar som branschen står inför och genom Hållbarhetsakuten kan vi tillsammans bidra med lösningar som snabbt ger fler möjligheten att leva och äta mer sunt och hållbart. Expertpanelen har gjort ett gediget arbete med att bedöma ansökningarna och ge rekommendation om finalister och nu tar vi i Lidls jury vid för att utse de slutliga vinnande projekten”, säger Johan Augustsson, Sverigechef på Lidl.

Finalisterna har granskats av en panel bestående av fem ledande experter inom hållbarhet. Finalisternas gemensamma nämnare är hållbarhet och att samverkan, innovation samt nytänkande idéer skapar stora systemförändringar till nytta för alla konsumenter. Finalisterna ger en muntlig presentation av sina projekt för Lidls jury den 19 november och vinnarna prisas vid en digital prisceremoni den 20 november.

Mer information om finalisterna och projekten:

”Klimatsmart Certifiering av Kollagring i Marken” från Inkonova AB
Test hur drönare med hjälp av AI gör det enklare för jordbrukare att mäta jordens kollagringsförmåga och till konsument skapa en klimatsmartsmärkt primärproduktion.

”Dax för Brax – fiske som gynnar Östersjön” från Race For The Baltic 
Test av nya metoder för kustnära fiske av brax och id för utveckling av nya konsumentprodukter och mer samverkan för att minska övergödningen av Östersjön.

”Konkret cirkulärt livsmedelssystem” från Renahav Sverige AB
Test av cirkulärt system där matsvinn och sidoströmmar ersätter småfisk och soja som foder för lax- och fiskodling.

”Boost – en bönbaserad ost” från RISE 
Utveckling av en vegetabilisk ost baserad på den svenska åkerbönan vilken gör en mer diversifierad primärproduktion möjlig och mer hållbara alternativ på smörgåsen.

”Naturbeteskött med virtuella stängsel” från RISE
Test hur virtuella stängsel kan minska stressen hos nötkreatur och möjliggöra regenerativt bete och naturvårdsbetning.

”Svinn-labb” från Rädda barnen
Utbildning och kunskapsspridning om matsvinn bland barn, unga och vuxna, vilken skapar en lokal gräsrotsrörelse och ökar social hållbarhet.

”Hållbar livsmedelsproduktion med frövitalisering” från Robust Seed Technology A&F AB
Pilottest av frövitalisering direkt i primärproduktionen, för fler och friskare plantor på mindre yta och större volymer av hälsosam mat.

”Ätbar matförpackning av biomaterial för minskat matsvinn” från Saveggy AB och  Lunds universitet
Praktiska försök med ett alternativ till skyddsplast på gurka som är ätbart och kan ersätta plastförpackningar runt frukt och grönsaker.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Livsmedelsindustrins viktigaste frågor inför EU-valet

Livsmedelsföretagen har tagit fram ett valmanifest med branschens fem viktigaste frågor inför EU-valet den 9 juni.
Livsmedelsforetagen_EU-val_Valmanifest_Livsmedelsproduktion_2024

Lantmännen fortsätter investera i spannmålsexporten

Lantmännen har investerat cirka 100 miljoner kronor i hamnanläggningen för spannmålsexport på Djurön utanför Norrköping.
djurön

Ny databas visar vilka livsmedel som kommunerna köper

Jordbruksverket har samlat in statistik över kommunernas livsmedelsinköp i SILO-databasen.
elever_buffe_fotoMATtanken

Marine Stewardship Council har en ny Sverigechef

Den 1 april tog Carl Dahlman Olofsson över som Sverigechef för Marine Stewardship Council, MSC.
carl-dahlman