Dagligvaruindustrin lämnar sin färdplan till regeringen

PUBLICERAD: 7 oktober 2020
UPPDATERAD: 21 februari


Dagligvaruindustrin presenterar sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft, som visar hur hela branschen kan nå netto noll utsläpp av växthusgaser genom gemensamma initiativ och nya innovativa lösningar i hela värdekedjan.

”Genom färdplanen bidrar dagligvaruindustrin till att Sverige kan nå målsättningen att bli klimatneutralt senast år 2045”, säger Jörgen Friman, VD i DLF.

Dagligvaruindustrins färdplan beskriver resan från nuläget till framtidsbilden år 2045. Den inkluderar dagligvaruindustrins Transportinitiativ, där ambitionen är att industrins inrikestransporter ska bli 100 procent fossilfria, samt industrins Plastinitiativ, vars mål är att uppnå 100 procent återvinningsbara plastförpackningar.

”Dagligvaruindustrin har en viktig roll i omställningen och genom att sätta tuffa mål kan de påverka och underlätta omställningen för såväl transport- som jordbrukssektorn. Att vi nu har 22 branscher som med konkurrenskraften som drivkraft arbetar för att bli fossilfria eller klimatneutrala ger hopp om framtiden”, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

I färdplanen ingår följande uppmaningar till regering, riksdag och på EU-nivå för att färdplanen ska kunna genomföras:

1. Branschen har gjort stora investeringar i första steget, det vill säga platssorteringsanläggningen. Till nästa steg, tvätt- och granuleringsanläggningen, behövs statligt stöd för delfinansiering av en sådan investering. FoU inom kemisk återvinning är viktigt för att på sikt få en ”ny plast” som kan användas till matprodukter.

2. Ökade investeringar i klimatneutral transportinfrastruktur är viktiga. Mer långsiktiga policies krävs för att påskynda övergången inom Sverige.

3. Förlängt skatteundantag för rena och höginblandade biodrivmedel efter 2020.

4. CAP (Common Agricultural Policy) måste stödja resan mot ökad hållbarhet. Post-2020 måste en större andel av EU:s jordbruksbudget gå till beprövade och resultatinriktade hållbarhetsåtgärder. Ett förslag är ersättning till ekosystemtjänster, exempelvis att tillföra medel för att lagra kol i marken.

5. Klimatklivet bör utökas och anpassas för att jordbrukets aktörer ska kunna investera i fossilfria arbetsmaskiner samt lågutsläppande jordbruksmetoder där stöd/träning/utbildning kan behövas.

6. En EU-standard för klimatdata inklusive gemensamma emissionsfaktorer bör utvecklas.

7. De punktskatter som idag tas ut inom miljöområdet bör i ökad utsträckning finansiera omställningen till ett klimatneutralt samhälle

Ladda ner Dagligvaruindustrins färdplan för fossilfri konkurrenskraft här

Läs vidare

Mindre växthusgaser med plastförpackningar än med alternativen

En ny brittisk rapport visar att de viktigaste alternativen till plastförpackningar "släpper ut mer växthusgaser" i de flesta fall.
co2

Konsumenterna föredrar pappersbaserade förpackningar

Den senaste konsumentenkäten Trend Tracker Survey 2023 från Two Sides Europe visar att konsumenter föredrar pappersbaserade förpackningar.
låda på transportx

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado