Coronapandemin förstärker trenden på köttmarknaden

PUBLICERAD: 4 september 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Produktionen av svensk matfågel har ökat 5,1 procent under första halvåret 2020, vilket är en större ökning än för övriga köttslag. Foto: Åsa Lannhard Öberg.|

Den pågående trenden med en minskad köttförbrukning, sjunkande köttimport och en ökad svensk marknadsandel förstärks ytterligare av coronapandemin. Det visar Jordbruksverkets statistik för första halvåret 2020. 

Under första halvåret 2020 fortsatte förbrukningen av griskött, nötkött och matfågel att minska. Samtidigt ökade den svenska produktionen och marknadsandelen, medan importen minskade.

Förbrukningen av får- och lammkött har däremot ökat, samtidigt som produktionen har minskat, vilket har drivit fram en importökning. Detta kan hänga ihop med att konsumentgrupper, som traditionellt äter mycket lammkött, också lagat mer mat hemma.

”När vi reser mindre, äter mer sällan på restaurang och distansarbetar, samtidigt som gymnasieskolorna varit stängda under våren, så betyder det också att vår diet plötsligt förändrats. Det blir mer svenskt kött och mindre importerat när vi lagar fler måltider i hemmen”, menar Åsa Lannhard Öberg, marknadsutredare på Jordbruksverket.

Vi har sannolikt även ersatt lagade mål mat med snabbfixade rätter som macka, fil eller gröt – där köttet har en mer undanskymd plats. Samtidigt bör åtminstone delar av den minskade förbrukningen hittills i år bero på att svensk köttproduktion inte har hunnit anpassas till en hastig efterfrågeökning. Att utbudet understigit efterfrågan vittnar stigande priser om.

Åsa Lannhard Öberg betonar att pandemin är tillfällig och att slutsatser kring de mer långsiktiga effekterna på köttmarknaden därför är osäkra.

”Även om coronapandemin påverkat köttmarknaden mer än traditionella faktorer i år, så finns de kvar i bakgrunden. Konsumenternas intresse för miljö- och hälsomässigt hållbara livsmedel, närproducerat och vegetariskt är fortsatt stort. Den svenska valutakursen gentemot euro och dollar är alltjämt en nackdel för importörerna. Efterfrågan i Kina på griskött från EU är hög för att täcka upp för minskad produktion till följd av afrikansk svinpest.”

Mer information

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Rött ljus för Östersjöströmming och torsk från Barents hav

Strömmingen i Östersjön får rött ljus i WWF:s Fiskguiden 2023 på grund av överfiske och krympande bestånd.
fiskguiden

Bryggkaffet favorit hos 7-Elevens kaffekunder

7-Eleven har kartlagt svenska storstadsbors kaffekonsumtion inför den internationella kaffedagen den 1 oktober.
7-Eleven bild

Nudging-projekt på Ica ska få fler att välja ekologiskt

Under oktober kommer ett antal Ica-butiker att jobba med så kallad nudging för att få kunderna att välja ekologiskt.
nudging

Fyra färdiga plockbrickor från Ridderheims

Ridderheims utvecklar sitt plockmatskoncept med färdiga plockbrickor i fyra smaker.
Unknown