Bristfällig beredskap för att möta hoten mot svensk biodling

PUBLICERAD: 19 maj 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Foto: Anna Lind Lewin

Beredskapen för att hantera biologiska hot mot den svenska biodlingen är bristfällig. Det visar en ny rapport från Jordbruksverket, som föreslår olika åtgärder för att förbättra skyddet för biodlingen.

Jordbruksverket har tillsammans med biodlarorganisationerna, länsstyrelsen i Skåne, Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet genomfört ett projekt för att öka beredskapen mot biologiska hot mot den svenska biodlingen. Till hoten hör bland annat exotiska skadegörare, som parasiter, och sjukdomar som inte finns i Sverige än men som kan bli ett problem i framtiden. I alla våra grannländer finns till exempel trakékvalster, som bor i honungsbinas luftvägar och lever på deras kroppsvätskor.

”Jordbruksverket arbetar för en ökande hållbar matproduktion och för att Sverige ska nå det nationella miljömålet om ett rikt odlingslandskap. Honungsbina producerar bland annat honung och vax och pollinerar våra blommande grödor. De spelar en mycket viktig roll och vi måste ha bättre ramar för biodlingen än i dagsläget, bland annat när det gäller beredskap mot allvarliga skadegörare”, säger projektledaren Thorsten Rahbek Pedersen.

För att förbättra beredskapen föreslår Jordbruksverket:

  • Löpande övervakning av förekomsten av allvarliga skadegörare i Sverige samt flexibla kontrollåtgärder vid fynd av dessa skadegörare.
  • Utveckling av en mer professionell bitillsynsorganisation där bitillsynsmännen får bättre utbildningsmöjligheter och flera uppdrag samt ett bättre fungerande biregister.
  • En höjning av ersättningen för destruerade bisamhällen till en skälig nivå.

”I samband med Jordbruksverkets pågående arbete med införandet av EU:s djurhälsoförordning (Animal Health Law) ses bitillsynsorganisationen över och vi får riktlinjer kring hur exotiska skadegörare ska hanteras. Ramarna för ersättning när staten griper in för att begränsa spridning av allvarliga skadegörare är dock ett stort problem för näringen och vi föreslår att ersättningen höjs”, säger Ingrid Karlsson, expert på regler kring bin och humlor.

Rapporten är del 1 i en rapportserie. I del 2 beskrivs biologiska hot mot vilda humlor i form av införda humlesamhällen.

Biologiska hot mot honungsbin

Rapport: Det ekonomiska värdet av honungsbin i Sverige

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Shoan Etemadi blir ny vd för Hemköpskedjan

Hemköpskedjans nuvarande vice vd och försäljningschef Shoan Etemadi har rekryterats som vd för Hemköpskedjan.
axfood

Låg kunskap om spillvärme i livsmedelsindustrin

Det finns ett stort kunskapsglapp om energieffektivisering hos hållbarhetschefer inom livsmedelsindustrin, enligt en ny rapport.
Jesper_Wiren01

Oddlygood lanserar iskaffe i två smaker

Havredrycken Oddlygood Ice Ice Coffee kommer i smakerna Original och Caramel.
IceIce

Marabous nya produktionslinje invigd

Cirka 200 miljoner kronor har investerats i den nya produktionslinjen i Upplands Väsby, som är en av de största för chokladkakor i världen.
2(1)