Nationell överenskommelse ska minska matsvinnet

PUBLICERAD: 12 mars 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Orkla Foods Sverige är ett av de företag som har anslutit sig till den nationella överenskommelsen om ett minskat matsvinn. Foto: Orkla|

Varje år uppstår över 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige. Det motsvarar i genomsnitt 133 kilo per person. Den 12 mars lanseras en överenskommelse mellan aktörer i livsmedelsbranschen, som tillsammans ska arbeta för att minska matsvinnet.

”Det här är en chans för företagen att visa att de arbetar aktivt med att minska matsvinn. Genom mätningarna får de koll på hur mycket matsvinn deras verksamheter genererar och kan jobba med förbättringar. Överenskommelsen innebär också en möjlighet till nära samarbete med andra aktörer i branschen, berörda myndigheter och departement”, säger Tova Andersson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet och ansvarig för kansliet i överenskommelsen.

De som har anslutit sig till överenskommelsen är Orkla Foods Sverige, Arla Foods, Martin och Servera, Menigo, Sodexo, Visita, Livsmedelsföretagen, Compass group AB, Norrmejerier, Coor, Linas Matkasse, Svenska köttföretagen, Potatisodlarna och LRF. Medverkar gör också Statistiska Centralbyrån, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Näringsdepartementet. Fler medlemmar är välkomna att ansluta.

Överenskommelsen, som har namnet ”Samarbete för minskat matsvinn”, består av tre delar:

•att sätta upp mål för minskat matavfall och matsvinn
•att mäta och samla in data för att följa upp målen och för att identifiera var matsvinnet uppstår och kunna sätta in åtgärder
•ett samarbetsforum, där arbetsgrupper kan genomföra mer riktade och branschövergripande projekt för att minska matsvinnet

”Det är väldigt positivt att vi nu går samman inom hela livsmedelskedjan för att arbeta med minskat matsvinn från jord till bord. Frågan är komplex, så här tror vi verkligen på samverkan”, säger Henrik Strinning, VD på Compass Group Sverige, som har blivit tilldelad ordförandeskapet i samarbetet.

”För oss är matsvinn en prioriterad fråga sedan flera år tillbaka och det är med stor entusiasm jag åtar mig det här uppdraget. Vi delar gärna med oss av hur vi arbetar med matsvinn och ser dessutom fram emot att lära oss av andra.”

En övergripande målsättning för överenskommelsen är att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan och att till 2030 halvera matsvinnet och minska förlusterna i kedjan. Överenskommelsen bidrar därmed till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål 12.3 för hållbar konsumtion och produktion.

Flera europeiska länder har redan infört liknande överenskommelser i livsmedelsindustrin med gott resultat. I Storbritannien har överenskommelsen lett till betydande minskningar i mängden matavfall.

”Erfarenheterna från andra länder som har infört detta är väldigt positiva. Frivilliga överenskommelser är mer flexibla än lagstiftning. Alla kan göra något och med gemensamma insatser kan vi åstadkomma stora förbättringar, både resursmässigt, ekonomiskt och för miljön”, säger Tova Andersson.

Mer information finns här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Anamma vill knuffa köttätare i en grönare riktning

Anamma lanserar köttavdraget, som innebär att den som har köpt kött kan använda kvittot för att få ett avdrag på vegoprodukter.
Köttavdraget

Fermentering ska ge nya hållbara råvaror

Greenfood och Tekinn undersöker hur svinn och rester kan omvandlas till ätbara råvaror med hjälp av fermentering.
8ebf740ccd2aa56f_org

Axfood förvärvar hela City Gross

Bergendahlskoncernen säljer resten av City Gross till Axfood. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor.
803c6e3f4e727c16_org

Atria minskar sitt matsvinn med Matmissionen

Atria har tecknat ett donatoravtal med Matmissionen. Genom samarbetet kan Atria minska sitt matsvinn och samtidigt stödja Matmissionens arbete.
Matmissionen i Jakobsberg öppnar i april 2020.