Mackmyra beviljas omprövning av fällande dom

PUBLICERAD: 13 januari 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Mackmyra har fällts för otillbörligt användande av bilder på sociala medier. Nu ska domen omprövas. Foto: Mackmyra

I oktober 2019 fälldes Mackmyra i Patent- och Marknadsdomstolen för otillbörligt användande av sex olika bilder i sociala medier, som inte ansågs leva upp till regeln om särskild måttfullhet. Nu ska domen omprövas av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Konsumentombudsmannen, KO, har stämt Mackmyra för otillbörligt användande av sex bilder i sociala medier för att de inte lever upp till alkohollagstiftningens bildregler och krav på särskild måttfullhet. Enligt KO anspelar bilderna på stämningar och känslor samt väcker särskild uppmärksamhet.

Mackmyra menar att lagstiftningen inte är anpassad efter dagens mediekonsumtion och marknadsvillkor och har ansökt om att domen prövas i Patent- och marknadsöverdomstolen. Eftersom flera av bilderna vänder sig till målgrupper utanför Sverige, hävdar Mackmyra att svenska regler inte kan tillämpas och att den fällande domen hotar näringens exportmöjligheter.

”Domen innebär hinder för vår kommunikation och i förlängningen riskerar den att helt förhindra export av hantverksmässiga drycker i vår bransch. Den snedvrider konkurrensen mellan svenska och utländska aktörer och vi kommer dra den här saken så långt det krävs. Vi tror och hoppas att Patent- och marknadsöverdomstolen delar vår bedömning”, säger Magnus Dandanell, VD på Mackmyra.

Mackmyra hävdar vidare att bilderna förmedlar en helhetsbild av företaget – svensk natur, svenska råvaror, hantverk och innovation – och att svensk alkohollagstiftning tydligt säger att varumärket, råvaror och produktinformation är godkänt i samband med bildanvändning.

Alkoholgranskningsmannen (AGM) Mattias Grundström är positiv till att domen omprövas:

”Domstolen undviker helt att ta upp de frågor som behövs för att få klarhet i vad som i det här fallet är måttfullt och inte. Det branschen behöver är mer tydlighet kring hur lagstiftningen ska tolkas och domen bidrar till det motsatta.”

Patent- och marknadsöverdomstolen är den högsta instansen för frågor kring marknadsföring och alkohol. Beslutet får inte överklagas.

Mer information om processen, de fällda bilderna samt domen i sin helhet finns att läsa på Mackmyras hemsida.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Shoan Etemadi blir ny vd för Hemköpskedjan

Hemköpskedjans nuvarande vice vd och försäljningschef Shoan Etemadi har rekryterats som vd för Hemköpskedjan.
axfood

Låg kunskap om spillvärme i livsmedelsindustrin

Det finns ett stort kunskapsglapp om energieffektivisering hos hållbarhetschefer inom livsmedelsindustrin, enligt en ny rapport.
Jesper_Wiren01

Oddlygood lanserar iskaffe i två smaker

Havredrycken Oddlygood Ice Ice Coffee kommer i smakerna Original och Caramel.
IceIce

Marabous nya produktionslinje invigd

Cirka 200 miljoner kronor har investerats i den nya produktionslinjen i Upplands Väsby, som är en av de största för chokladkakor i världen.
2(1)